Alga    Dokumenti  

Dokumenti

 

Lai veiktu algu aprēķinu jābūt pievienotiem Strādājošiem, Slodzēm, Rīkojumu dokumentiem par pieņemšanu darbā, Nodokļu dokumentiem, Pārskaitījumiem un nodefinētai Algu tarifikācijai.

 

Kad Personāla slodzes ir izveidotas:


1.Slodzēm jāpievieno Nodokļu dokumenti.
2.Ja nepieciešams, strādājošajiem jānosaka Algu tarifikācija.
3.Jāatver Algu periods.
4.Jāpievieno slodzes Algu aprēķinu žurnālā.
5.Jāizveido Izmaksu saraksts izmaksu saraksta žurnālā.
6.Jāaprēķina alga un jānosūta izmaksas uz izmaksu sarakstiem.
7.Jāpārbauda algu aprēķina rezultāti, jāsagatavo Atskaites.
8.Jāatver nākamais algu aprēķina periods.
9. Jāpievieno jauni strādājošie un jauni rīkojumi, jāpievieno slodzes atvērtajam algu aprēķina periodam.


 

Lai algu aprēķinā tiktu piemērotas pareizas nodokļu likmes, jāpārbauda nodokļa aprēķina metožu sarakstu pareizība: Sociālo nodokļu metodes un Ienākuma nodokļu metodes, Nodokļu dokumentā jāpievieno atbilstoša nodokļu aprēķina metode. Veicot algu aprēķinu Algu aprēķinu žurnālā, jāpārbauda, vai tiek piemērots atbilstošais nodokļu dokuments.

Skatīt arī: Algu aprēķinu veikšanas shēma, Nodokļu dokumenta datu piemērošana algu aprēķinā


 Ieiet