Alga    Konfigurācija  

Konfigurācija

 

 

Izmantojot Algu moduļa Konfigurācijas darba režīmus, iespējams nodefinēt LR atbilstošās nodokļu likmes:

Izveidot algu  konfigurāciju, definējot atbilstošos algu kodus:

Izveidot Kolonnu virsrakstu konfigurācijas Algu atskaitēm:

Kā arī pievienot jaunus Algu periodus un nodefinēt Individuālos un Kopīgos konfigurācijas iestādījumus.

 

  Ieiet