Alga    Konfigurācija    Algu konfigurācijas sistēmas mainīgie  

Algu konfigurācijas sistēmas mainīgie

   Algu konfigurācijas sistēmas mainīgo saraksts ir informatīvs, kura dati tiek izmantoti veidojot sistēmas algu aprēķinu konfigurāciju.Mainīgais

Nosaukums

 Ieiet