Dividendes  

Dividendes

 

Dividenžu modulis paredzēts Akciju ievadei - norādot Akcijas turētāju, Akciju veidu un sniedz iespēju noteikt laika periodu, kādā šīs akcijas būs Akcijas turētāja īpašumā. Kā arī nodrošina Dividenžu aprēķina atskaites sagatavošanu, lai iegūtu pārskatāmu informāciju par visiem uzņēmuma akciju turētājiem un aprēķinātajām dividendēm - izmaksājamām summām, ko uzņēmumam būtu jāizmaksā saviem akciju turētājiem, noteiktā laika periodā.

Dividenžu modulis nodrošina:
  • Dažādu akcijas veidu noteikšanu, ar dažādiem nomināliem
  • Uzņēmuma cenas - peļņas koeficienta ievadi
  • Neierobežota daudzuma akciju ievadi
  • Dividenžu - izmaksājamo summu aprēķinu Ieiet