Sistēmas lietošanas instrukcija    Dokumentu veidošanas principi    Dokumenta labošana  

Dokumenta labošana

 

Lai dokumentu labotu ir:

1) jāatver dokuments no dokumentu žurnāla. (CtrL+A, komanda  no rīku joslas, nospiežot peles labo pogu un izvēloties komandu "Atvērt" vai komanda "Atvērt" no izvēlnes Dati

 

2) ja dokuments ir iegrāmatots, jāanulē grāmatojums. Ja grāmatojums ir apstiprināts, ir jānoņem apstiprinājums no grāmatojuma un tad jāanulē grāmatojums. Atvērto grāmatojumu anulē, izmantojot komandu  no rīku joslas, komandu "Anulēt" no izvēlnes Dati vai nospiežot peles labo pogu un izvēloties komandu "Anulēt". Anulēts grāmatojums tiek saglabāts grāmatojumu žurnālā apskates režīmā un nepieciešamības gadījumā šādu grāmatojumu ir iespējams atjaunot.

3) ja dokuments ir apstiprināts, tad jānoņem apstiprinājums (CtrL+R; komanda  no rīku joslas; komanda "Apstiprināt" no izvēlnes Dati, vai nospiežot peles labo pogu izvēlamies komandu "Apstiprināt"). Dokumenta apstiprināšana un apstiprinājuma noņemša tiek veikta ar vienām un tām pašām komandām.

 

4) jālabo dokuments

5) izlabotais dokuments atkal jāapstiprina (CtrL+R vai  )

6) jāizveido jauns grāmatojums vai jāatjauno bijušais grāmatojums (CtrL+G vai ). Ja pirmdokumentam ir bijis anulēts grāmatojums, tad vēlreiz grāmatojot šo dokumentu tiek pārjautāts vai veidot jaunu grāmatojumu vai atjaunot jau anulēto grāmatojumu

 

 

- atbildot "jā" - anulētais grāmatojums tiks atjaunots

- atbildot "nē" - tiks izveidots jauns grāmatojums

- atbildot "atcelt" - grāmatojuma veikšana tiks atcelta

 

7) jāapstiprina grāmatojums (CtrL+R vai  ) Ieiet