Sistēmas lietošanas instrukcija    Darba uzsākšana    1.Darba uzsākšana sistēmas OZOLS lietotājiem  

1.Darba uzsākšana sistēmas OZOLS lietotājiem

Uzņēmuma pamatinformācija:

Uzsākot darbu sistēmā OZOLS, sākotnēji nepieciešams aizpildīt Uzņēmuma informāciju:

1. Jāievada sava uzņēmuma datus Partneru sarakstā: CRM(Partneri)->Saraksti->Partneri->Pievienot->Partneris
2. Tālāk nepieciešams aizpildīt uzņēmuma informāciju: Konfigurācija->Iestādījumi->Kopīgie->Uzņēmuma informācija
3. Pēc uzņēmuma pamatinformācijas aizpildīšanas, jāpapildina sistēmā pievienotā uzņēmuma informāciju, norādot uzņēmuma kodu (saīsinātu nosaukumu) un pilnu nosaukumu: Konfigurācija->Lietotāji->Uzņēmumi

Kopējie saraksti:

Uzsākot darbu, nepieciešams izveidot pamatklasifikatorus, kas tiks izmantoti uzņēmuma finanšu un vadības grāmatvedības uzskaitē:

1. Nepieciešams izveidot uzņēmuma organizatorisko shēmu: Kopējie saraksti->Struktūrvienības
2. Pēc vajadzības, papildināt mērvienību sarakstu, kas tiks izmantotas norēķinu dokumentu saturu aizpildīšanai: Kopējie saraksti->Mērvienību saraksts.

CRM (Partneri):

Uzsākot darbu sistēmā OZOLS, lai būtu iespējams ievadīt saņemtos  Iepirkumu dokumentus un sagatavot  Pārdošanas dokumentus, nepieciešams ievadīt biežāk izmantojamo partneru sarakstu, ar iespēju pēc tam šo sarakstu papildināt: CRM(Partneri)->Saraksti->Partneri->Pievienot->Aizpildīt nepieciešamos datus.

Norēķini:

Uzsākot darbu ar Norēķiniem, nepieciešams aizpildīt pamatdatus, kas tiks izmantoti jaunu Iepirkumu un Pārdošanas dokumentu veidošanai:

1. Pēc vajadzības papildināt apmaksas veidu sarakstu, kas tiks izmantots Iepirkumu un Pārdošanas dokumentu ievadei: Norēķini->Saraksti->Apmaksas veidi
2. Izveidot Norēķinu Grupu klasifikatoru - izveidot pamatgrupas krājumu/preču/pakalpojumu uzskaitei: Norēķini->Saraksti->Grupas
3. Sagatavot biežāk izmantojamo Pakalpojumu sarakstu, lai Iepirkumu un Pārdošanas dokumentu saturu aizpildīšana kļūtu pēc iespējas automatizētāka: Norēķini->Saraksti->Pakalpojumi

Finanses:

Uzsākot darbu ar Finanšu moduli, sākotnēji jāaizpilda informācija par uzņēmuma rīcībā esošajiem bankas kontiem un kasēm, lai korekti varētu veikt bankas ieejošo un izejošo maksājumu uzskaiti:

1. Nepieciešams pievienot uzņēmuma bankas kontus: Finanses->Saraksti->Banku konti
2. Jāpievieno uzņēmumā esošās skaidras naudas kases (ja tādas ir): Finanses->Saraksti->Kases
3. Pēc vajadzības, papildināt esošo banku sarakstu: Finanses->Saraksti->Banku saraksts

Ja tiks veidota datu apmaiņa ar banku (bankas ieņēmumu imports un maksājumu uzdevumu eksports), nepieciešams aizpildīt bankas elektronisko norēķinu sistēmu sarakstu: Datu apmaiņa ar banku->Saraksti->Bankas elektronisko norēķinu sistēmas

Noliktava:

Uzsākot darbu ar Noliktavas moduli, nepieciešams sagatavot izejas datus Noliktavas uzskaitei:

1. Nepieciešams izveidot preču/krājumu grupas: Norēķini->Saraksti->Grupas
2. Ja Noliktavu skaits vairāk par vienu, jāpievieno nepieciešamās noliktavas: Noliktava->Saraksti->Noliktavas
3. Kopīgajos iestādījumos jānorāda nomenklatūras uzskaites cenas aprēķina metode (FIFO vai Vidējās svērtās cenas aprēķina metode): Konfigurācija->Lietotāji->Uzņēmumi->Atvērt uzņēmuma aprakstu->Noliktava
4. Nepieciešams izveidot nomenklatūras kartiņas, kas tiks izmantotas sākumu atlikumu ievadei, jaunu preču/krājumu iepirkumiem/pārdošanai/iekšējai kustībai: Noliktava->Saraksti->Nomenklatūra
5. Ja uzsākot darbu ar programmu, uzņēmuma rīcībā ir fiksēti nomenklatūras atlikumi, tie jāpievieno sadaļā: Noliktava->Dokumenti->Nomenklatūras atlikumi perioda sākumā
6. Ja uzņēmuma noliktavas uzskaite ietver sevī preču pārdošanu un preces tiek cenotas, tad nepieciešams katram pircējam noteikt piemērojamo pārdošanas cenu un atlaides. Katram klientam Partnera aprakstā (CRM(Partneri)->Saraksti->Partneri->Pārējie dati) var noteikt vienu no preces pārdošanas cenu veidiem (Norēķini->Saraksti->Cenu veidi), norādīt noklusēto atlaižu grupu (Norēķini->Saraksti->Atlaižu grupas).

Personāls

Uzsākot darbu, nepieciešams izveidot pamatklasifikatorus, kas tiks izmantoti uzņēmuma personāla uzskaitei un algu aprēķiniem:

1. Jāizveido pamatklasifikatori, lai varētu pilnvērtīgi aizpildīt strādājošā kartiņu: Personāls->Saraksti->Amati/Amatu grupas/Atvaļinājumu kalendāri/Kalendāri/Personāla kategorijas/Slodžu veidi
2. Nepieciešams aizpildīt informāciju par svētku un pārceltajā

2. Nepieciešams aizpildīt informāciju par svētku un pārceltajām dienām kalendārajā periodā: Personāls->Saraksti->Notikumu saraksts
3. Jāpievieno strādājošie (Partneris ar atzīmētu grupu "strādājošais"), uz kā pamata tiks veidotas slodzes: Personāla vadība->Saraksti->Strādājošie Ieiet