Avansi  

Avansi

 

Avansu norēķini paredzēti saņemto uz izlietoto avansa summu uzskaitei. Programmā var veikt saņemto avansu uzskaiti, avansu izlietojuma dokumentu pievienošanu un dokumentu grāmatošanu.

Avansu norēķini nodrošina:
 • Avansu pieprasījuma dokumentu automatizētu sagatavošanu
  Avansu uzskaite ir saistīta ar Ozols moduli Finanses. Noformējot naudas izmaksas operācijas kasē vai bankā, avansa pieprasījuma dokuments automatizēti tiek izveidots arī Avansu modulī.
 • Avansu izlietojuma uzskaiti katrai atbildīgajai personai
  Avansu izlietojuma uzskaite tiek veikta, veidojot Avansu norēķinu dokumentus. Avansa norēķina dokumentā tiek uzskaitītas saņemtās un izlietotās avansu summas, un parādīts avansa atlikums.
 • Avansu izlietojuma uzskaiti pa atbildīgajām personām, struktūrvienībām un projektiem
  Avansu pieprasījumus un norēķinus var uzskaitīt ne tikai pa atbildīgajām personām, bet arī pa datu uzskaites dimensijām - projektiem vai uzņēmuma struktūrvienībām.
 • Avansu atskaišu un izdruku sagatavošanu
  Virsgrāmatā  ir pieejama atskaite Konta analītiskais apgrozījums, avansu dokumentu reģistrus var drukāt no avansu norēķinu dokumentu žurnāla, programmā ir iebūvēta standarta avansu norēķinu veidlapas izdruka. Ieiet