Regresi    Dokumenti  

Dokumenti

 

Grāmatvedības sistēmā Ozols datu uzskaite notiek nodrošinot identificēto datu - pirmdokumentu automātisku pārnesi no CSNRZRS uz OZOLS. Dokumenti tiek sagrupēti dokumentu žurnālos.

Dokumentu žurnāli ir pieejami no izvēlnes Dokumenti un tie sīkāk tiek sadalīti pēc operāciju nozīmes:

Dokumentu veidošanā tiek izmantota pārnestā informācija no CNSRZRS un sistēmā OZOLS esošie saraksti. Saraksti ir pieejami no izvēlnes Saraksti . Saraksti tiek izmantoti LTAB moduļa darba režīmā. Ieiet