Konfigurācija    Iestādījumi  

Iestādījumi

Iestādījumu darba režīms nosaka, konfigurācijas datu saglabāšanas veidu. Katram lietotājam atsevišķi tiek saglabāti ne tikai konfigurācijas individuālie iestādījumi, bet arī darba vide - ekrāna formu izmēri, datu sakārtojums utmldz. Iestādījumu datus var saglabāt datu bāzē, sistēmas reģistrā vai .ini failā.


Glabāt iestādījumus reģistrā
Iestādījumi tiek saglabāti reģistrā. Lietotāja iestādījumi tiek saglabāti datora reģistrā. Iestādījumu saglabāšana reģistrā nodrošina to, ka strādājot ar vienu datoru dažādiem lietotājiem, katram iespējams nodrošināt savu iestādījumu izmantošanu.

Glabāt iestādījumus datu bāzē
Iestādījumi tiek glabāti datu bāzē. Ja lietotājs lieto programmu no dažādiem datoriem, iestādījumu saglabāšana datu bāzē, nodrošina to izmantošanu neatkarīgi no pieslēgšanās darba vietas.

Glabāt iestādījumus ini failā
Iestādījumi tiek glabāti ini failā. Lietotāja iestādījumus var saglabāt arī ārējā failā, kur tos var izmantot vairāki lietotāji. Ieiet