Sistēmas lietošanas instrukcija    Sarakstu veidošanas principi    Jauna sarakstu ieraksta pievienošana  

Jauna sarakstu ieraksta pievienošana

 

Lai pievienotu jaunu saraksta ierakstu:

 

1) atvērtajā ekrāna formā jālieto komanda

2) jāaizpilda saraksta apraksts.

 

Hierarhiskajos sarakstos jānorāda augstākais līmenis, zem kura ieraksts jāpievieno. Pievienojot augstāko līmeni, jānorāda, ka augstākā līmeņa nav.

3) saraksta ieraksts tiek saglabāts, kad pielieto komandu

 

Hierarhiskos sarakstus pēc to izveidošanas var brīvi labot, mainot to struktūru.

Lai pārvietotu jau pievienotus ierakstus zem citiem apakšlīmeņiem:

 

1) jāiezīmē ar peli tas ieraksts, kurš jāpārvieto

2) jānospiež taustiņš Shift un ar peli jāvelk ieraksts līdz tam saraksta ierakstam, zem kura tas jānovieto.

 

 

 

 

  Ieiet