Sistēmas lietošanas instrukcija    Sarakstu veidošanas principi    Saraksta ierakstu dzēšana  

Saraksta ierakstu dzēšana

Dzēst sarakstu var no atvērta sarakstu žurnāla, kur dzēšamais saraksts ir atzīmēts ar kursoru.

Dzēšot sarakstu, šis saraksts tiek izdzēsts no datu bāzes un vairs nav pieejams.

 

Lai dzēstu sarakstu ir:

1) jāatver sarakstu žurnāls. Sarakstu žurnāls atrodams zem katra moduļa sadaļā "Saraksti" attiecīgi sagrupēts pēc sarakstu veidiem.

2) ar peli jāatzīmē saraksta ieraksts, kurš jādzēš. Dzēst var aizvērtu vai atvērtu saraksta ierakstu.

Atvērt sarakstu var ar CtrL+A, komandu  no rīku joslas, nospiežot peles labo pogu un izvēloties komandu "Atvērt" vai komanda "Atvērt" no izvēlnes Dati)

3) jādzēš saraksts. Aizvērtu sarakstu var dzēst izmantojot komandu  no rīku joslas, komandu "Dzēst" no izvēlnes Dati vai nospiežot peles labo pogu un izvēloties komandu "Dzēst" vai komandu "Delete" uz klaviatūras.

Atvērtu sarakstu var dzēst izmantojot komandu "Dzēst" no izvēlnes "Dati" vai komandu "Delete" uz klaviatūras.

  Ieiet