Sistēmas lietošanas instrukcija    Sarakstu veidošanas principi    Hierarhisko sarakstu veidošana  

Hierarhisko sarakstu veidošana

 

Saraksti ir iepriekš sagatavota informācija, ko dokumentos pievieno fiksētās izvēles laukos ātrākai dokumenta sagatavošanai.

 

Sistēma uztur hierarhiski veidotus sarakstus un tie ir:

1) pamatlīdzekļu kategoriju saraksts

2) pamatlīdzekļu objektu saraksts

3) krājumu kategoriju saraksts

4) krājumu objektu saraksts

5) struktūrvienību saraksts

6) finanšu (EK) kodu saraksts

7) preču grupas.

8) kontu plāns u.c.

 

Piemērs - pamatlīdzekļu kategoriju saraksts

  Ieiet