Sistēmas lietošanas instrukcija    Sarakstu veidošanas principi    Sarakstu aizpildīšana no atvērta dokumenta  

Sarakstu aizpildīšana no atvērta dokumenta

Sarakstu var aizpildīt no paša dokumenta, ja dokumentā pretim ievades laukam ir lupas poga .

 

 

Nospiežot lupas pogu tiek atvērts konkrēta sarakstu veida žurnāls.

 

 

Lai pievienotu jaunu saraksta ierakstu, jāizmanto komanda .

Lai dzēstu esošu saraksta ierakstu, jāizmanto komanda .

Lai labotu esošu saraksta ierakstu - tas jāatzīmē ar kursoru, jāatver ar komandu , jālabo un jāsaglabā ar komandu .

 

Lai izvēlētos un ievietotu dokumentā jaunizveidoto saraksta ierakstu vai kādu jau no esošajiem, jāizmanto komanda . Pēc šīs darbības veikšanas, saraksta žurnāls tiek aizvērts un dokumentā tiek ielādēta izvēlētā vērtība. Ieiet