Sistēmas lietošanas instrukcija    Grāmatojumu veidošanas principi  

Grāmatojumu veidošanas principi

 

Grāmatvedības sistēmā Ozols datu uzskaite notiek veidojot pirmdokumentus un tos grāmatojot. Grāmatojums tiek veidots arī kā dokuments, kas tiek sasaistīts ar vienu pirmdokumentu. Visi grāmatojumi tiek saglabāti Grāmatojumu žurnālā, kur tie pieejami apskatei/labošanai/anulēšanai/dzēšanai.

 

Grāmatojuma ekrāna formas skati

Grāmatojuma labošanai

Grāmatojumu šablonu veidošana un pielietošanai

Jauna grāmatojuma izveidošana

  Ieiet