Sistēmas lietošanas instrukcija    Dokumentu veidošanas principi    Dokumenta dzēšana  

Dokumenta dzēšana

 

Dzēst dokumentu var no atvērtas dokumenta formas vai no dokumenta žurnāla, kur dzēšamais dokuments ir atzīmēts ar kursoru.

Dzēšot dokumentu, šis dokuments tiek izdzēsts no datu bāzes un vairs nav pieejams atjaunošanai.

 

Lai dzēstu dokumentu ir:

1) jāatver dokuments no dokumentu žurnāla. (CtrL+A, komanda  no rīku joslas, nospiežot peles labo pogu un izvēloties komandu "Atvērt" vai komanda "Atvērt" no izvēlnes Dati)

 

2) ja dokuments ir iegrāmatots, jāanulē grāmatojums. Ja grāmatojums ir arī apstiprināts, tad jānoņem apstiprinājums no grāmatojuma un tad jāanulē grāmatojums Atvērto grāmatojumu anulē, izmantojot komandu  no rīku joslas, komandu "Anulēt" no izvēlnes Dati vai nospiežot peles labo pogu un izvēloties komandu "Anulēt". Anulēts grāmatojums tiek saglabāts grāmatojumu žurnālā un nepieciešamības gadījumā šādu grāmatojumu ir iespējams atjaunot.

3) pēc grāmatojuma anulēšanas ir jānoņem apstiprinājums  no paša pirmdokumenta (CtrL+R; komanda  no rīku joslas; komanda "Apstiprināt" no izvēlnes Dati, vai nospiežot peles labo pogu izvēloties komandu "Apstiprināt"). Dokumenta apstiprināšana un apstiprinājuma noņemša tiek veikta ar vienām un tām pašām komandām.

 

4) jādzēš dokuments (izmantojot komandu  no rīku joslas, komandu "Dzēst" no izvēlnes Dati vai nospiežot peles labo pogu un izvēloties komandu "Dzēst" vai komandu "Delete" uz klaviatūras) Ieiet