Sistēmas lietošanas instrukcija    Dokumentu veidošanas principi    Jauna dokumenta pievienošana  

Jauna dokumenta pievienošana

 

Jaunu dokumentu pievienošana notiek dokumentu žurnālā. Dažādu dokumentu žurnāli atrodami zem atbilstošā moduļa sadaļā "Dokumenti"

 

Lai pievienotu jaunu dokumentu var izmantot ( vairākas programas piedāvātās iespējas):

1) komandu  no rīku joslas

2) taustiņu kombināciju Alt+P

3) komandu "Pievienot" no izvēlnes Dati

Atrodoties dokumentu žurnālā, jaunu dokumentu var pievienot strādājot ar peles labo pogu.

Nospiežot peles labo pogu un izvēloties  komandu "Pievienot"

 

Kad ir pievienots jauns dokuments, ir jāizvēlas dokumenta veids.

 

 

Katram dokumentam ir definēti savi dokumenta veidi. Jāizvēlas tas dokumenta veids, kurš dotajā ievades brīdī ir nepieciešams.

Pēc dokumenta veida izvēles ir jāaizpilda dokumenta virsraksta un satura sadaļas.

 

 

Ja dokuments ir aizpildīts, ir divas iespējas, kā saglabāt dokumentu:

 

1) nospiežot pogu  (šādi dokuments tiks saglabāts, bet būs iespēja veikt korekcijas, ja tas būs nepieciešams)

2) nospiežot pogu  no rīku joslas, dokuments tiek apstiprināts un nozīmē, ka dokumenta sagatavošana ir pabeigta.

Dokumentu var apstiprināt arī izmantojot taustiņu kombināciju CtrL+R , izvēloties komandu "Apstiprināt" no izvēlnes Dati vainospiežot peles labo pogu un izvēloties komandu "Apstiprināt"

 

Pēc dokumenta aizpildīšanas un tā saglabāšanas, dokuments ir jāiegrāmato.

Iegrāmatot var tikai apstiprinātu dokumentu. Dokumentu var iegrāmatot izmantojot:

1) komandu  no rīku joslas

2) taustiņu kombināciju CtrL+G

3) nospiežot peles labo pogu un izvēloties komandu "Grāmatot"

4) izvēloties komandu "Grāmatot" no izvēlnes Dati

 

Grāmatojuma ekrāna formā jāizvēlas atbilstošais grāmatojumu šablons. Kad grāmatojums ir izveidots, tas ir jāapstiprina.

 

Dokuments tiek uzskatīts par sagatavotu un pabeigtu, ja ir veiktas šādas darbības:

1) pievienots jauns dokuments

2) aizpildīts dokumenta virsraksts un saturs

3) dokuments ir apstiprināts

4) dokuments ir iegrāmatots

5) dokumenta grāmatojums ir apstiprināts Ieiet