Sistēmas lietošanas instrukcija    Administratora instrukcijas    Datu bāzes rezerves kopiju veidošana  

Datu bāzes rezerves kopiju veidošana

 

Izmantojot sistēmā iebūvētos Rīkus, ir iespēja veidot datu bāzes rezerves kopiju datora failu sistēmā. Rīks ir pieejams izvēlnes zarā Rīki->Datu bāzes pārvaldīšana->Rezerves kopija:

 

 

Rezerves kopijas labošanas ekrāna formā ir jāaizpilda sekojoši lauki:

 

Datu bāze: jābūt izvēlētai datu bāze, no kuras tiks veidota rezerves kopija

Kopijas katalogs: katalogs, kurā tiks izveidota datu bāzes rezerves kopija


Norādītās datu bāzes rezerves kopiju veidošanas plānošanu ir iespēja veikt fiksējot attiecīgo fiksētās izvēlnes rūtiņu un laiku, kādā ir jāizpildās attiecīgas dienas SQL darbam. Piemēram, ja ir fiksēta izvēlnes rūtiņa "Otrdiena" un laiks 12:00, tad datu bāzes rezerves kopija tiks veidota katru otrdienu pulksten 12:00.

 

Veidot rezerves kopiju vienā datnē:  atzīmējot šo izvēlnes rūtiņu,  norādītās datu bāzes rezerves kopija tiks veidota vienā datnē. Ja fiksētās izvēlnes rūtiņa netiks atzīmēta, tad katras izvēlētās dienas datu bāzes rezerves kopija tiks izveidota atsvešķā datnē. Datnes nosaukums norādītajā katalogā būs tāds kāds ir norādīts labošanas ekrāna formas laukos Datnes nosaukums (OZOLS_backup_01, utt.).


Lai izveidotu izvēlētās datu bāzes rezerves kopiju tūlītēji, ir jāspiež poga: , rezerves kopija tiks izveidota norādītajā katalogā ar datnes nosaukumu formātā [Datu bāzes nosaukums]_[backup].

 

Lai saglabātu Datu bāzes rezerves kopijas logā sagatavotos iestādījumus, nepieciešams nospiest pogu: .

Rezerves kopiju veidošanas SQL darbu status tiek attēlots pogu attēlos, ja attēls ir zilā krāsā, tad darba status ir nenoteikts vai veiksmīgi izpildījies, ja attēls ir sarkanā krāsā, tad darbs ir neveiksmīgi izpildījies. Darba soļu detalizētu aprakstu var iegūt nospiežot uz konkrētās dienas darba izpildes statusa pogas:

 

 

Skatīt arī: Servera Darbi, Rezerves kopija


 Ieiet