Sistēmas lietošanas instrukcija    Darba uzsākšana    2.Darba uzsākšana grāmatvežiem  

2.Darba uzsākšana grāmatvežiem

Uzņēmuma pamatinformācija:

Uzsākot darbu sistēmā OZOLS, sākotnēji nepieciešams aizpildīt Uzņēmuma informāciju:

1. Nepieciešams ievadīt savu uzņēmumu Partneru sarakstā: CRM(Partneri)->Saraksti->Partneri->Pievienot->Partneris
2. Tālāk nepieciešams aizpildīt uzņēmuma informāciju: Konfigurācija->Iestādījumi->Kopīgie->Uzņēmuma informācija
3. Pēc uzņēmuma pamatinformācijas aizpildīšanas, jāpapildināt sistēmā pievienotā uzņēmuma informāciju, norādot uzņēmuma kodu (saīsinātu nosaukumu) un pilnu nosaukumu: Konfigurācija->Lietotāji->Uzņēmumi

Kopējie saraksti:

Uzsākot darbu, nepieciešams izveidot pamatklasifikatorus, kas tiks izmantoti uzņēmuma finanšu un vadības grāmatvedības uzskaitei:

1. Nepieciešams izveidot uzņēmuma organizatorisko shēmu: Kopējie saraksti->Struktūrvienības
2. Jāpielāgo Ozolā esošais standartizētais konta plāns, atbilstoši uzņēmuma vajadzībām: Kopējie saraksti->Kontu plāns
3. Pēc vajadzības, jāpapildina esošais PVN nodokļu saraksts: Kopējie saraksti->Nodokļu saraksts - šajā sarakstā tiek ievadītas tikai PVN likmes (IIN un Soc.nod.likmes tiek vadītas Algu konfigurācijas iestādījumos)

CRM (Partneri):

Uzsākot darbu sistēmā OZOLS, lai būtu iespējams ievadīt saņemtos  Iepirkumu dokumentus un sagatavot  Pārdošanas dokumentus, nepieciešams ievadīt biežāk izmantojamo partneru sarakstu, ar iespēju pēc tam šo sarakstu papildināt: CRM(Partneri)->Saraksti->Partneri->Pievienot->Aizpildīt nepieciešamos datus.

Finanses:

Uzsākot darbu ar Finanšu moduli, sākotnēji jāaizpilda informācija par uzņēmuma rīcībā esošajiem bankas kontiem un kasēm, lai korekti varētu veikt bankas ieejošo un izejošo maksājumu uzskaiti:

1. Nepieciešams pievienot uzņēmuma bankas kontus, piesaistot bankas kontam atbilstošo naudas līdzekļu grāmatvedisko kontu no kontu plāna: Finanses->Saraksti->Banku konti
2. Jāpievieno uzņēmumā esošās skaidras naudas kases (ja tādas ir), piesaistot kasei atbilstošo naudas līdzekļu grāmatveidsko kontu no kontu plāna: Finanses->Saraksti->Kases
3. Pēc vajadzības, papildināt esošo banku sarakstu: Finanses->Saraksti->Banku saraksts

Ja tiks veidota datu apmaiņa ar banku (bankas ieņēmumu imports un maksājumu uzdevumu eksports), nepieciešams aizpildīt bankas elektronisko norēķinu sistēmu sarakstu: Datu apmaiņa ar banku->Saraksti->Bankas elektronisko norēķinu sistēmas

Norēķini:

Uzsākot darbu ar Norēķiniem, nepieciešams aizpildīt pamatdatus, kas tiks izmantoti jaunu Iepirkumu un Pārdošanas dokumentu ievadei un grāmatošanai:

1. Pēc vajadzības papildināt apmaksas veidu sarakstu, kas tiks izmantots Iepirkumu un Pārdošanas dokumentu ievadei: Norēķini->Saraksti->Apmaksas veidi
2. Izveidot Norēķinu Grupu klasifikatoru - izveidot pamatgrupas krājumu/preču/pakalpojumu uzskaitei, norādot katras grupas aprakstā nepieciešams uzskaites/ieņēmumu/izdevumu grāmatvediskos kontus, norēķinu dokumentu ērtākai grāmatošanai: Norēķini->Saraksti->Grupas
3. Sagatavot biežāk izmantojamo Pakalpojumu sarakstu, lai Iepirkumu un Pārdošanas dokumentu saturu aizpildīšana kļūtu pēc iespējas automatizētāka, pakalpojumu aprakstā norādot atbilstošu ieņēmumu kontu ērtākam pakalpojumu rēķinu grāmatošanas procesam: Norēķini->Saraksti->Pakalpojumi

Virsgrāmata

Lai nodrošinātu grāmatošanas procesu Ozolā, nepieciešams aizpildīt pamatdatus, kas tiks izmantoti pirmdokumentu grāmatojumos:

1. Pēc konta plāna pielāgošanas atbilstoši uzņēmuma vajadzībām, jānorāda atbilstošie grāmatvedības konti standarta grāmatojumiem: Konfigurācija->Iestādījumi->Kopīgie->Virsgrāmata
2. Jāpievieno kontu atlikumi uz to brīdi, kad tiek uzsākts darbs programmā: Virsgrāmata->Dokumenti->Kontu atlikumi
3. Jāizveido uzņēmuma kontu plānam atbilstošas Virsgrāmatas atskaišu konfigurācijas, lai sekmīgi varētu veidot gan VID iesniedzamās atskaites (PVN deklarācija un pielikumi), gan uzņēmuma gada pārskatus (Bilances, PZ aprēķins): Konfigurācija->Iestādījumi->Kopīgie->Virsgrāmatas atskaišu konfigurācijas
4. Jāpārbauda grāmatojumu šablonu sarakstā esošie šabloni, kurus nepieciešamības gadījumā iespējams papildināt: Virsgrāmata->Saraksti->Grāmatojumu šabloni

Pamatlīdzekļi:

Uzsākot darbu ar Pamatlīdzekļiem, nepieciešams aizpildīt pamatdatus, kas tiks izmantoti jaunu Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu ievadei un grāmatošanai:

1. Nepieciešams koriģēt esošo standartizēto Pamatlīdzekļu kategoriju klasifikatoru, kategoriju aprakstā norādot atbilstošos katras kategorijas pamatlīdzekļu uzskaites, nolietojuma aprēķina un izdevumu grāmatvediskos kontus: Pamatlīdzekļi->Saraksti->Pamatlīdzekļu kategorijas
2. Ja pamatlīdzekļu uzskaitei tiks izmantoti objekti (klasifikators, ar kura starpniecību var Pamatlīdzekļu uzskaitē fiksēt detalizētāku pamatlīdzekļa fiziskās atrašānās vietu): Pamatlīdzekļi->Saraksti->Pamatlīdzekļu objekti

Avansi

1. Lai nodrošinātu avansu norēķinu uzskaiti, nepieciešams izveidot Avansu personu saraksts, partnera aprakstā atzīmējot atbilstošo grupu - Avansa persona.
2. Ja kopīgajos Virsgrāmatas iestādījumos norādītais avansu personas grāmatvediskais konts ne visām uzņēmumā esošajām avansu personām ir vienāds (atsevišķi tiek uzskaitīti dati par saimniecisko avansu un pārējiem avansu izdevumiem), tad atbilstošo avansu personas kontu iespējams norādīt Partnera aprakstā, sadaļā "citi".

Personāls

Uzsākot darbu, nepieciešams izveidot pamatklasifikatorus, kas tiks izmantoti uzņēmuma personāla uzskaitei un algu aprēķiniem:

1. Jāizveido pamatklasifikatori, lai varētu pilnvērtīgi aizpildīt strādājošā kartiņu: Personāls->Saraksti->Amati/Amatu grupas/Atvaļinājumu kalendāri/Kalendāri/Personāla kategorijas/Slodžu veidi
2. Nepieciešams aizpildīt informāciju par svētku un pārceltajām dienām kalendārajā periodā: Personāls->Saraksti->Notikumu saraksts
3. Jāpievieno strādājošie ( ar atzīmētu grupu "strādājošais"), uz kā pamata tiks veidotas slodzes: Personāla vadība->Saraksti->Strādājošie

Algas

Uzsākot darbu ar Algām, nepieciešams par nodokļu likmju atbilstību, atbilstoši MK noteikumiem:

1. Jāpārliecinās, lai būtu norādītas spēkā esošas IIN likmes: Alga->Konfigurācija->Ienākuma nodokļu metodes
2. Nepieciešams pārliecināties, lai būtu atbilstošas sociālā nodokļa likmes: Alga->Konfigurācija->Sociālo nodokļu metodes
3. Jāpievieno Algu periodi, lai varētu veikt algu aprēķinus: Alga->Konfigurācija->Algu periodi
4. Jāievada uzņēmuma grāmatvedības politikai atbilstoši kopīgie algu iestādījumi, norādot algu izmaksas datumu, grupēšanas kritērijus, u.c. iestādījumus: Alga->Konfigurācija->Kopīgie
5. Pēc nepieciešamības, jākoriģē esošais kolonnu virsrakstu saraksts, kas tiks izmantots atskaišu ģenerēšanai: Alga->Konfigurācija->Kolonnu virsraksti Ieiet