Konfigurācija    Lietotāji    Paroles konfigurācija  

Paroles konfigurācija

 

Konfigurācija paredzēta Lietotāju paroļu iestādījumu definēšanai:

 

 

Paroles min.garums: minimālais simbolu skaits, kas ir jāsatur katra lietotāja parolei

Speciālo simbolu sk.:  minimālais speciālo simbolu skaits, kāds būtu jāsatur katrai lietotāju parolei.

Speciālo simbolu uzskaitījums: ! " # $ % & ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

Ciparu skaits: minimālais ciparu skaits, kāds būtu jāsatur katrai lietotāju parolei

Lielo burtu skaits:  minimālais lielo burtu skaits, kāds būtu jāsatur katrai lietotāju parolei

Paroles termiņš (dienās): nosaka lietotāj paroles derīguma termiņu.

Ja šī termiņa laikā lietotājs nav nomainījis savu iepriekšējo paroli pret jaunu, tad lietotāja konts sistēmā OZOLS tiek slēgts un lietotājs vairs nevar strādāt sistēmā. Ja termiņš nav noteikts, tad parole ir beztermiņa.

Brīdinājums pirms termiņa (dienās): ja ir noteikts sistēmas paroļu derīguma termiņš, tad ir iespēja iestādīt brīdinājumu, cik dienas pirms lietotāja paroles termiņa beigām brīdināt lietotāju.

Lai saglabātu Paroles iestādījumus, nepieciešams nospiest pogu: .

Skatīt arī: Paroles maiņa, Datu bāzes lietotāju paroles konfigurācija


 Ieiet