Finanses  

Finanses

 

Finanses nodrošina bankas un kases dokumentu veidošanu un grāmatošanu - naudas līdzekļu uzskaiti.

Kopā ar Finansēm var izmantot Datu apmaiņu ar banku. Sasaiste ar banku elektronisko norēķinu sistēmām nodrošina sagatavoto maksājuma uzdevumu eksportu un ieejošo maksājumu apmaiņu starp uzņēmuma vadības sistēmu un bankas elektronisko norēķinu sistēmu.

Finanses nodrošina kases un bankas operāciju uzskaiti:

 

Kases operāciju uzskaite

 • Kases ieņēmumu un izdevumu orderu sagatavošana un izdruka
 • Kases grāmatas veidošana un izdruka
 • Kases dokumentu žurnālu izdruka
 • Darījumu apliecinošo kvīšu izlietojuma uzskaite
 • Kases operāciju uzskaite valūtā
 • Kases ieņēmumu un izdevumu kopsavilkuma atskaišu sagatavošana un izdruka

Bankas operāciju uzskaite

 • Bankas ieņēmumu un izdevumu dokumentu sagatavošana un sistematizēšana dokumentu žurnālos
 • Neierobežota skaita banku kontu uzturēšana
 • Programmā var pievienot un veikt datu uzskaiti neierobežotam skaitam bankas kontu
 • Bankas operāciju uzskaite dažādās valūtās
 • Konta izraksta sagatavošana salīdzināšanai ar bankas datiem
 • Bankas dokumentu imports un eksports uz Elektronisko norēķinu sistēmām 
 • Bankas izdevumu un ieņēmumu atskaišu sagatavošana un izdruka Ieiet