Noliktava  

Noliktava

Komponents „Noliktava” paredzēts preču un krājumu uzskaitei un tirdzniecībai. Kopā ar Norēķiniem tā veido pilnu preču un saistību uzskaiti uzņēmuma noliktavā un grāmatvedībā.

Noliktavas uzskaites modulis nodrošina:
 • Krājumu un preču uzskaiti pa struktūrvienībām, atrašanās vietām, nomenklatūras un atbildīgajām personām
  Tiek nodrošināta nomenklatūras uzskaite pa vairākiem datu uzskaites kritērijiem. Tiek uzturēti brīvi definējami hierarhiski objektu, struktūrvienību un nomenklatūras grupu saraksti, ar kuru palīdzību var sistematizēt un detalizēt krājumu un preču uzskaiti. Katram nomenklatūras atlikumam var definēt materiāli atbildīgo personu.
 • Krājumu un preču uzskaites dokumentu veidošanu
  Ar Noliktavas moduļa palīdzību, paredzēta nomenklatūras iekšējās kustības dokumentu veidošana - Nomenklatūras norakstīšana, Nomenklatūras pārsūtīšana un Nomenklatūras pārsūtīšana uz, kā arī Ražošanas dokumentu veidošana. Nomenklatūru iespējams pārsūtīt starp struktūrvienībām, atrašanās vietām vai atbildīgajām personām.
 • Preču uzskaiti pēc nepārtrauktās inventarizācijas metodes
  Programmas uzbūve nodrošina preču uzskaiti kontā 213 pēc nepārtrauktās inventarizācijas metodes. Veidojot un grāmatojot preču iepirkuma un pārdošanas dokumentus, vienlaicīgi tiek veikta preču uzskaite iepirkuma cenās un fiksēta preces pārdošanas cena.
 • Iepirkuma cenas noteikšana ar FIFO metodi
  Programma nodrošina preču uzskaites cenu automatizētu aprēķinu pārdošanas dokumenta izrakstīšanas laikā. Iegrāmatojot pārdošanas dokumentu tiek veiktas divas uzskaites funkcijas – iegrāmatota preces pārdošana un norakstīta prece no noliktavas uzskaites cenās.
 • Preču uzskaiti pēc periodiskās inventarizācijas metodes
  Atkarībā no izvēlētās uzskaites metodes un izmantotajiem grāmatojumu šabloniem, preču uzskaiti var organizēt arī pēc periodiskās inventarizācijas metodes.
 • Nomenklatūras atskaišu un izdruku iegūšanu
  Nomenklatūras apgrozījuma, atlikumu un kustības atskaites ir iegūstamas par jebkuru norādīto atskaites periodu, katrai struktūrvienībai un objektam atsevišķi vai atbilstoši izvēlētajiem datu atlases kritērijiem – visiem kopā. Atskaites var pasūtīt atsevišķiem datu uzskaites grāmatvediskajiem kontiem, kā arī izvēlēties dažādus citus datu atlases kritērijus. Ir pieejams nomenklatūras inventarizācijas saraksts un pieņemšanas- nodošanas aktu izdrukas. Atskaites var veidot pa ienākošajiem, izejošajiem vai iekšējās kustības dokumentiem, cenu lapām, pasūtījumu izpildi, neapmaksātajiem iepirkumu un pārdošanas dokumentiem. Iespējama preču apgrozījuma bilanču sastādīšana pa preču daudzumiem vai summām. Ieiet