Norēķini  

Norēķini

Norēķini paredzēti Iepirkumu dokumentu uzskaitei un sistematizēšanai, Pārdošanas dokumentu sagatavošanai un drukāšanai, norēķinu kontrolei ar pircējiem un piegādātājiem. Norēķini paredzēti debitoru, kreditoru grāmatveža darba vietas automatizācijai.

Norēķinu programma nodrošina:
 • Iepirkumu dokumentu ievadīšanu, Pārdošanas dokumentu sagatavošanu un sistematizēšanu
  Programmā var sagatavot un izdrukāt pārdošanas dokumentus, kā arī uzskaitīt saņemtos norēķinu dokumentus no uzņēmuma piegādātājiem. Norēķinu un pārdošanas dokumenti tiek apkopoti un ir pieejami dokumentu žurnālos. Žurnālos dokumentus var atlasīt pēc to izrakstīšanas vai apmaksas termiņa datuma, kā arī pēc dažādiem citiem datu atlases kritērijiem.
 • Pārdošanas un iepirkuma dokumentu sagatavošanu valūtā
  Pārdošanas dokumentus var izrakstīt un iepirkuma dokumentus pievienot jebkurā valūtā. Dokumentu valūtas grāmatojumā ir iebūvēta saistība ar Valūtu kursu sarakstu.
 • Norēķinu dzēšanas aktu  un Korespondences dokumentu sagatavošanu
  Programmā var automatizēti izveidot Apmaksas atgādinājumu, Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktus, Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktus, uzskaitīt noslēgtos Līgumus un Iepirkumus.
 • Dokumentu saistīšanu
  Norēķinu dokumentus var sasaistīt ar izejošajiem maksājumiem, bet pārdošanas dokumentus ar ieejošajiem maksājumiem. Tādejādi, katram dokumentam iespējams fiksēt tā apmaksas stāvokli, kas programmā ir redzams jau pirms dokumentu iekontēšanas saistību kontos. Dokumentu apmaksas fiksēšana tiek izmantota, lai sagatavotu atskaites par partneru parādiem, norēķinu aktus, apmaksas atgādinājumus. Saistītie dokumenti ir pieejami atvēršanai no katra iesaistītā dokumenta, kas dod iespēju ātri noskaidrot ar apmaksu vai apmaksas datumiem saistītos jautājumus.
 • Iepirkuma dokumenta automatizētu veidošanu no bankas maksājuma uzdevumiem
  Izmantojot iebūvētās funkcijas, iepirkuma dokumentu automatizēti un ar mazāku laika patēriņu var izveidot, ja par to tiek maksāts avansā. Šī funkcija ir ērti izmantojama, ja priekšapmaksa ir standarta iepirkumu apmaksas veids un jāapstrādā liels daudzums datu.
 • Piemērojamo nodokļu veidu un likmju brīvu noteikšanu
  Nodokļu sarakstā uzņēmums var brīvi definēt dokumentos piemērojamos nodokļus un nodokļu likmes. Vienā pārdošanas un norēķinu dokumentā ir iespēja norādīt dažādas nodokļa likmes.
 • Stingrās uzskaites dokumentu izlietojuma uzskaiti
  Iegādājoties stingrās uzskaites preču pavadzīmju numurus, to dati jāievada uzskaites dokumentu žurnālā. Katrs izrakstītais pārdošanas dokuments – pavadzīme sistēmā tiek saistīts ar izmantotās pavadzīmes numuru. Pavadzīmju uzskaites žurnāla dati tiek izmantoti atskaites Stingrās uzskaites dokumentu izlietojums sastādīšanai.
 • Norēķinu kontroli ar pircējiem un piegādātājiem
  Saistot dokumentus ar veiktajām vai saņemtajām apmaksām, dokumentu žurnālos pārskatāmi redzama dokumentu apmaksas situācija. Norēķinu kontroli nodrošina atskaites par neapmaksātajiem iepirkuma vai pārdošanas dokumentiem, piegādātāju un pircēju parādu saraksti. Pārdošanas datu analīzei izmantojama pircēju apgrozījuma atskaite. Ieiet