Budžeta izpilde  

Budžeta izpilde

 

Budžeta plānošanas modulis nodrošina izdevumu un ieņēmumu plānošanu, koriģēšanu un plānoto apjomu izpildes kontroli. Sistēma ļauj izdevumu un ieņēmumu plānus noteikt jebkurai datu uzskaites dimensijai.

Budžeta plānošana nodrošina:
  • Budžeta noteikšanu noteiktam periodam
    Uzņēmums savus ienākumus un izdevumus var sadalīt pa Finanšu kategorijām, Struktūrvienībām, Projektiem un Nozarēm. Pievienojot plānus tiek noteikts paredzamais ieņēmumu vai izdevumu apjoms noteiktam darbības veidam vai ieņēmumu, izdevumu kategorijai.
  • Plānu izpildes kontroli
    Atskaite Budžeta izpilde parāda uzstādīto plānu norādītajā laika periodā, un plāna izpildes summas - reālos uzņēmuma ieņēmumus vai izdevumus. Budžeta izpildes atskaiti var sagatavot, grupējot datus pa kontiem, finanšu kategorijām, struktūrvienībām, projektiem vai nozarēm. Ieiet