Virsgrāmata  

Virsgrāmata

 

Virsgrāmata ir galvenā grāmatvedības sistēmas OZOLS finanšu uzskaites sastāvdaļa. Ar programmas palīdzību tiek uzturēti būtiskākie grāmatvedības sistēmas OZOLS saraksti - Kontu plāns, dimensijas, Kontu atlikumi finanšu gada sākumā, finanšu plāni. Tajā pieejami visi sistēmas grāmatojumu dati, kurus izmanto kontējumu atskaišu sagatavošanai. Ar Virsgrāmatas palīdzību var ievadīt manuālos grāmatojumus (bez pirmdokumentiem), kā arī sagatavot grāmatvedības atskaites.

Virsgrāmata nodrošina:
  • Datu uzskaites dimensiju lietošanas noteikšanu
  • Kontu iestādīšanu automatizētai dokumentu grāmatošanai
  • Analītiskās uzskaites lietošanas iestādīšanu kontos
  • Kontu atlikumu ievadi
  • Ieņēmumu un izdevumu kontroli pa finanšu kategorijām un projektiem
  • Valūtas kursu svārstību aprēķinu
  • Grāmatojumu periodu veidošanu
  • Automatizētu kontu slēgšanas grāmatojumu izveidošanu
  • Bilanču konsolidāciju
  • Atskaišu sagatavošanu Ieiet