Datu apmaiņa ar banku    Saraksti  

Saraksti

 

Banku elektronisko norēķinu sistēmu sarakstā jāpievieno izmantotās norēķinu sistēmas.

Norēķinu sistēmas aprakstā jānorāda ceļš uz katalogiem, kuri tiek izmantoti datu apmaiņai starp grāmatvedības sistēmu un bankas norēķinu sistēmu. Ieiet