Datu apmaiņa ar banku    Rīki  

Rīki

 

Elektroniskā datu apmaiņa ar banku nodrošina sagatavoto maksājuma uzdevumu eksportu, ieejošo maksājumu importu sistēmā.

Lai izmantotu datu apmaiņu ar banku, uzņēmumam jālieto banku piedāvātā elektronisko norēķinu prorgammatūra.

Izmantojot datu apmaiņas iepsēju ar banku, no interneta iespējams importēt Latvijas bankas valūtas kursu sarakstus. Ieiet