Sistēmas lietošanas instrukcija    Dokumentu veidošanas principi  

Dokumentu veidošanas principi

 

Grāmatvedības sistēmā Ozols datu uzskaite notiek veidojot pirmdokumentus un tos grāmatojot. Pirmdokuments var būt jebkurš dokuments, piemēram, maksājuma uzdevums, kases ieņēmumu vai izdevumu orderis, norēķina dokuments utt. Grāmatojums tiek veidots arī kā dokuments, kas tiek sasaistīts ar vienu pirmdokumentu.

 

Dokumenti tiek sagrupēti dokumentu žurnālos. Dokumentu žurnāli ir pieejami no izvēlnes Dokumenti un tie sīkāk tiek sadalīti pēc operāciju nozīmes: Kase, Banka, Avansi, Norēķini, Preces, Grāmatojumi, Krājumi, Pamatlīdzekļi. Dokumentu žurnālos pievienotos dokumentus var labot vai dzēst.

 

Dokumenta anulēšana

Dokumenta dzēšana

Dokumenta kopēšana

Dokumenta labošana

Jauna dokumenta pievienošana Ieiet