Sistēmas lietošanas instrukcija     Sistēmas lietošanas principi    Darba režīmu pārskats  

Darba režīmu pārskats

 

Darba režīma nosaukums Palaišana no izvēlnes Taustiņu kombi-
nācija
Rīku joslas poga Paskaidrojums

Pievienot

Dati / Pievienot

Alt+P

Ieraksta pievienošana

Atvērt Dati / Atvērt Alt+A Ieraksta atvēršana
Saglabāt Dati / Saglabāt Ctrl+S Informācijas saglabāšana
Sagl.t&Piev. Dati / Sagl.t&Piev. F11 Informācijas saglabāšana un pievienošana
Saglabāt un aizvērt Dati / Saglabāt un aizvērt F12 Informācijas saglabāšana un aizvēršana
Kopēt ierakstu Dati / Kopēt ierakstu Informācijas kopēšana
Dzēst Dati / Dzēst Alt+Z Ieraksta dzēšana
Filtrs Dati / Filtrs Ctrl+F Filtra uzlikšana
Meklēšana Dati / Meklēt Ctrl+M Dokumenta meklēšana
Dokumentu izdruka Dati / Drukāt Ctrl+P Dokumenta izdrukāšana
Dokumentu izdruka Dati / HTML Ctrl+H Dokumenta izdrukāšana HTML formātā
Skats Dati / Skats Ctrl+H Skata maiņa
Apstiprināt Dati / Apstiprināt Ctrl+R Dokumenta apstiprināšana
Grāmatot Dati / Grāmatojums Ctrl+G Dokumenta grāmatošana
Anulēt Dati / Anulēt Dokumenta anulēšana
Saistīt Dati / Saistīt Ctrl+D Dokumentu saistīšana
Koks Dati / Koks Sarakstu attēlošana kokveida formā
Funkcijas Dati / Funkcijas Dažādu darba režīmu izsaukšanai
Paņemt Dati / Paņemt Alt+M Ieraksta pārzīmēšana
Kolonnas Dati / Kolonnas Ctrl+K Kolonnu konfigurēšana

EDS

Iezīmēšana

Dati / EDS

Dati / Multi iez.

 

Ctrl+Y

Elektroniskā deklerēšanas sistēma

Multi iezīmēšana

LDL Dati / LDL forma Ctrl+L
Ieraksta informācija Dati / Ier.info Ctrl+I Ieraksta informācija
Beigt darbu Dati / Izeja Alt+F4 Datorprogrammas aizvēršana
Atsaukt Teksts / Atsaukt Ctrl+Z Teksta atsaukšana
Atsaukt atsaukto Teksts / Atsaukt atsaukto Ctrl+R Atsauktā teksta atjaunošana
Izgriezt Teksts / Izgriezt Ctrl+X Teksta izgriešana
Kopēt Teksts /  Kopēt Ctrl+C Teksta kopēšana
Nolikt Teksts / Nolikt Ctrl+V Teksta nolikšana
Notīrīt Teksts / Notīrīt Teksta notīrīšana
Iezīmēt visu Teksts / Iezīmēt visu Ctrl+A Visa teksta iezīmēšana
Pārvietot Teksts / Pārvietot Teksta pārvietošana
Meklēt Ctrl+M Ierakstu meklēšana
Meklēt vēl Ctrl+F
Aizstāt Ctrl+L
Bufera reģistrs
Pārlūka uzlikšana Logs / Pārlūks Ctrl+B Pārlūka atvēršana
Pārlūka aizvēršana Logs / Pārlūks Ctrl+B Pārlūka aizvēršana
Atpakaļ Logs / Atpakaļ Pāreja uz iepriekš apskatīto ekrāna formu
Uz priekšu Logs / Uz priekšu Pāreja uz nākošo ekrāna formu
Augstāk Logs / Augstāk Pāreja vienu līmeni augstāk pārlūkā
Pārzīmēt Logs / Pārzīmēt F5 Informācijas pārzīmēšana
Logs / Sakārtot visus Sakārtot visus logus
Logs / Jauns Ctrl+N Atvērt jaunu ekrāna formu
Nākamais Logs / Nākamais Ctrl+F1 Nākamās ekrāna formas aktivizēšana
Noslēpt Logs / Hide Aktīvā loga noslēpšana
Notīrīt Logs / Notīrīt
Mani darbi Logs / Mani darbi F12 Manu darbu saraksts
Partnera informācija Logs / Partn. info F3 Informācija par partneri
Preces informācija Logs / Preces info F4 Informācija par preci Ieiet