Polises    Instrukcijas    Kontējumu shēmas Polišu grāmatošanai  

Kontējumu shēmas Polišu grāmatošanai

 

Polišu grāmatojumu kontējumu shēmas tiek veidotas, balstoties uz iepriekš sagatavoto Kontu plānu un datu uzskaites dimensiju klasifikatora ierakstiem (Piemēram, Apdrošināšanas veids) norādītajiem noklusētajiem kontiem.

Nepieciešamās detalizācijas izveide kontu plānā

Lai būtu iespējams iegūt detalizētu informāciju Virsgrāmatas atskaitēs, sadalījumā pa polišu veidiem, konta plānā - grāmatvediskajiem kontiem, pēc vienota principa ieteicams veidot subkontus, atšifrējot kontus pa apdrošināšanas veidiem.

Kontu plānā augstākā līmeņa konta apakškontus iespējams pievienot, izmantojot rīku joslas pogu  un aizpildot nepieciešamos konta apraksta ierakstus.

 

Subkontus ieteicams veidot pēc vienota principa, kontam pirmos simbolus norādot atbilstošus augstākajam līmenim un detalizāciju - atbilstoši attiecīgajam apdrošināšanas veidam:

 

Noklusēto kontu norādīšana datu uzskaites dimensijām

Lai grāmatošanas procesu būtu iespējams veikt automatizēti, dimensijas "Apdrošināšanas veidi" klasifikatora ierakstiem,
nepieciešams norādīt atbilstošos grāmatvediskos kontus:

 

> Kopējie saraksti > Apdrošināšanas veidi > izmantojot rīku joslas pogu  (ALT+A), atvērtajā ierakstā iespējams norādīt noklusētos kontus:

 

Skatīt arī: Sarakstu veidošanas principi, Grāmatojumu veidošanas principi, Grāmatojumu šablonu veidošana un pielietošana


 Ieiet