Polises    Dokumenti    Polise  

Polise

 

Darba režīms Polise paredzēts pilnas informācijas iegūšanai par Polisi - Polises pamatinformāciju, Brokeri, Asistentu, Piesaistītāju un komisijas %, kā arī maksājuma plāniem, pirmdokumentiem un grāmatojumiem saistībā ar šo polisi.

 

Izvēloties darba režīmu Polise, tiks atvērts šāds logs:

 

1. Polises apraksta Info lapa

Info sadaļā pieejama visa informācija, kas attiecās uz katru polišu līgumu. Šajā sadaļā datus nevar izlabot, tie paredzēti tikai informācijas iegūšanai apskates režīmā.
Info sadaļa tiek veidota no Polises "Labot" lapas. Tiklīdz lapā Labot tiek veiktas kādas izmaiņas, labotā informācija tiek attēlota Info lapā:

 

2. "Labot" lapa

"Labot" lapā ir jāaizpilda informācija par attiecīgo polises līgumu.

 

Nepieciešams norādīt šādus datus:

- Polises parakstīšanas datums;

- Polises stāšanās spēkā no datums;

- Polises darbības beigu datums;

- Ja kādu iemeslu dēļ polise vēlāk tiks pārtraukta, tad nepieciešams norādīt polises pārtraukšanas datumu:

 

 

Pie klienta informācijas nepieciešams norādīt:

- Apdrošināšanas ņēmēju;

- Turētāju;

- Apdrošināto personu:

 

 

Ja Apdrošināšanas ņēmējs/ Turētājs/ Apdrošinātais nav sistēmā pievienots, Apdrošināšanas ņēmēja tukšajā lodziņā jānospiež dubultklikšķis ar peles labo taustiņu, un tiek atvērts Jauna Partnera pievienošanas logs, kurā jāpievieno Partnera dati.

 

Polises aprakstā nepieciešams norādīt polises līguma valūtu:

 

 

Valūtas kurss tiek automātiski atjaunots katru dienu no Latvijas Bankas kursu saraksta.

Lauki Apdrošināšanas summa un Faktiskā vērtība ir informatīvi lauki, kuros var norādīt Apdrošināšanas summu un Faktisko vērtību. Ja polisē šīs summas ir rakstītas, tad var rakstīt, ja nav var laukus atstāt tukšus.

 

Laukā apdrošināšanas prēmija nepieciešams norādīt summu, kura būs jāmaksā klientam.

Atlaide tiek rēķināta no uzņēmuma komisijas. Laukā Apdrošināšanas prēmija ar atlaidi tik norādīta summu jau ar atlaidi, kura būs aprēķināta automātiski:

 

 

Informācija, par komisiju summu sadalījumu:

Apdrošināšanas prēmija automātiski tiek sadalīta pēc nodefinētajiem līgumu procentiem. Līgumu sadaļā tiek pievienoti sadarbības līgumi ar Akciju Apdrošināšanas Sabiedrībām - katrai Apdrošināšanas sabiedrībai atsevišķs līgums ar, nosacījumu sadaļā, nodefinētiem % attiecīgajam apdrošināšanas veidam, tāpat tiek pievienoti līgumu ar % sadalījumiem Brokeriem.

 

 

   1. Kolonnā būs informācija par tiem, kuriem pienāksies komisija

   2. Kolonna informē jūs par kādiem komisijas procentiem polises līgums ir parakstīts

   3. Kolonna informē kāda naudas summa pienāksies katram

 

Komisijas % kolonnas labajā pusē, uzejot uz bultiņas, sistēma parāda Līgumā nodefinētos %-tus:

 

 

Savukārt, ja nav līgumā nodefinēti procenti vai ir nepieciešams mainīt % sadalījumu, tad jānospiež podziņa M (manuāli) un manuāli jāieraksta/jālabo procentu sadalījums:

 

Lai manuāli (M) mainītie/pievienotie % tiktu saglabāti komisijas aprēķina brīdī (palaižot komisijas aprēķina Rīku), M podziņai jābūt aktīvai/iespiestai:

 

 

 

Izvēles rūtiņas funkcionalitāte: Ja ķeksis būs ieķeksēts izvēles rūtiņā, tad neatkarīgi no tā vai klients samaksājis, vai nav, nauda jebkurā gadijumā būs jāpārskaita apdrošināšanas sabiedībai (bieži attiecas uz OCTA polisēm). Ja ķeksis nebūs ieķeksēts izvēles rūtiņā, tad naudu apdošināšanas sabiedrībāi pārskaitīs tikai tad, kad tiks saņemta nauda no klienta (rēķins saistīts ar Finanšu dokumentu). Tiklīdz būs nodzēsts klienta parāds, tā aprēķināsies komisija. Ja parāds nodzēsts nebūs, tad arī komisija netiks aprēķināta.

Nospiežot pogu , iespējams pievienot papildus informāciju, pēc kuras būs iespējams sagatavot arī polišu atskaiti:

 

3. Komentāri

Šajā Polises apraksta lapā iespējams rakstīt visus komentārus, kas attiecināmi uz konkrēto polises līgumu. Sadaļai ir informatīvs raksturs.

4. Faili

Polises apraksta failu lapā iespējams pievienot nepieciešamos failus, norādot "ceļu" uz konkrēto polišu līguma dokumentu. Piemēram, mašīnu fotogrāfijas, Worda dokumentus, Exel dokumentus, utt.

 

5. Pielikumi

Polises apraksta Pielikumu lapā iespējams pievienot izmaiņas attiecībā uz katru polisi. Piemēram, reģistrācijas numura maiņa, tehniskās pases maiņa, utt.:

 

 

Datums: Datums, kurā pielikums veidots;

Veids: Jānorāda atbilstošais Pielikuma veids;

Partneris: Partneris no klasifikatora, uz kuru šis pielikums attiecas;

Polise: Informācija par esošo Polisi;

Pielikums: Iespējams norādīt saiti uz nākamo polisi (jauno polisi);

Visi  iepriekšējie pielikumi pāries uz jauno polises līgumu.

Sagatve: Iespējams izvēlēties sagatavotos polišu pielikumu dokumentus. Nospiežot uz MsWord sagatavi dokumentu iespējams izdrukāt;

Piezīmes: Lauks ir informatīvs, kur lietotājs brīvā tekstā var ievadīt nepieciešamās piezīmes.

6. Maksājumu plāns

 

1. Pirms rēķinu ģenerēšanas jānorāda atbilstošais rēķina veids:

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības rēķins:  rēķins, kurš tiek ģenerēts informatīvi (netiek izsniegts klientam), lai veiktu uzņēmuma komisijas aprēķina uzskaiti un kontrolētu polises norēķinus ar AAS. Rēķins, kuru klientam izsniedz apdrošināsanas sabiedrība, un kurš arī tiek apmaksāts apdrošināsanas sabiedrībai. Rēķinu ģenerēšana nepieciešama uzņēmuma un brokeru komisijas aprēķināšanai un uzskaitei.

Polišu faktūrrēķins: rēķins, kuru klientam izsniedz brokeru uzņēmums un kurš tiek apmaksāts brokeru uzņēmumam. Klients rēķinu apmaksā, pārskaitot rēķina summuInfo

Polises numurs

Izvērstais apraksts

Labot

Parakst.datums

Spēkā no

līdz

Apdr.ņēmējs

Turētājs

Apdrošinātais

Valūta

Apdr.summa

Faktiskā vērtība

Apdr.prēmija

Atlaide

%

Apdr.prēmija ar atl.

Starpnieks

Brokera komisijas %

Aģenta komisijas %

Starpnieka komisijas %

Polise pārtraukta

Aprēķināt komisiju pēc apmaksas termiņa

Peļņa

Komentāri

Faili

Pielikumi

Maks.plāns

Rēķina veds

Rēķina datums

Rēķ.nr.

Apmaksas datums

Cena

Kom.apr.dat.

Ampmaks.dat.

Kom.apr.sum.

Aģent.kom.

1.maksājums

2.maksājums

3.maksājums

4.maksājums

5.maksājums

6.maksājums

Pirmdokumenti

Grāmatojumi

Bilance

Datums uz

Auto

Reģ.numurs

Reģ.apl.nr.

Šasijas nr.

Marka

Izlaiduma gadsSkatīt arī: Polise, Polises


 Ieiet