Polises    Atskaites    Polišu izlietojums  

Polišu izlietojums

 

Polišu izlietojuma atskaite parāda polišu izlietojumu, atbilstoši datu atlases filtrā noteiktajiem kritērijiem. Atskaitē tiek iekļauti dati par polišu stastusiem. Kuras polišu numuri un sērijas ir izrakstītas, kuras noliktavā, un kuras ir sabojātas

Atskaiti var sagatavot atsevišķi par Polises veida. Atskaiti var sagatavot:
- norādītajā laika periodā;

- atlasot datus par konkrētu Apdrošināšanas veidu;

- atlasot datus par izvēlētos Apdrošināšanas sabiedrību;

- atlasot datus pēc Polises statusa:

 


 

Filtrs jāaizpilda, lai sagatavotu atskaiti.

Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. Filtrs tiek izmantots arī atskaišu sagatavošanā un atsevišķu dokumentu satura aizpildīšanā.

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.

 

Lai izveidotu atskaiti pēc vēlamajiem kritērijiem, Rīku joslā jānospiež poga(Ctrl+F), tiek atvērts filtra logs:

 

 

Sagatavotos atskaites datus ir iespējams arī izdrukāt. Lai drukātu datus, rīko joslā jānospiež poga (Ctrl+P), un tad poga .Status

Sērija

Numurs no

Numurs līdz

Skaits

 Ieiet