Polises    Atskaites    Pārdevēju komisija  

Pārdevēju komisija

Pārdevēju komisijas atskaite ir domāta lai varētu atalsīt datus par Brokera, Asistenta un Piesaistītāja komisijām.

Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. Filtrs tiek izmantots arī atskaišu sagatavošanā un atsevišķu dokumentu satura aizpildīšanā.

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves. Lai izveidotu atskaiti pēc vēlamajiem kritērijiem, Rīku joslā jānospiež poga(Ctrl+F), tiek atvērts filtra logs:

 

 

Uzņēmums: uzņēmums, par kuru tiks sagatavota atskaite;

Apdroš.v.: polišu atskaites sagatavošanai par vienu apdrošināšanas veidu;

Apdroš.sab.: atskaite par vienu apdrošināšanas sabiedrību;

Brokeris: atskaite par izvēlētu brokeri;

Asistents: atskaite par izvēlētu asistentu;

Piesaistītājs: atskaite par izvēlētu piesaistītāju;

Apdr.ņēmējs: atskaite par apdrošināšanas ņēmēju;

Izdošanas dat.: polišu izdošanas datums vai periods;

Sākuma dat.: polišu darbības sākuma datums vai periods;

Beigu dat.: polišu darbības beigu datums;

Apmaksas dat.: polišu rēķinu apmaksas datums vai periods;

Rēķina termiņš: polišu rēķina termiņš;

Apdroš.prēmija: polišu atskaite par noteiktu apdrošināšanas prēmijas apjomu;

Valūta: apdrošināšanas prēmijas valūta;

Auto rēģ.nr.: automašīnas reģistrācijas numurs;

Automašīna: automašīnas marka;

Statuss: atskaite pēc viena konkrēta polises statusa (Izrakstītas, Noliktavā, Pārtrauktas, Pie brokera, Sabojātas);

Atjaun.līg.veids: atjaunots līguma veids (Jā, Nē);

Atjaunota polise: atskaite par atjaunotām vai neatjaunotām polisēm;

Grupēt pēc: Apdroš.v.: apdrošināšanas veida; Apoš.sab.: apdrošināšanas sabiedrības; Apdr.ņēmējs: apdrošināšanas ņēmēja; Brokeris: brokera; Asist.: asistenta; Piesaist.: piesaistītāja.

 

Sagatavotos atskaites datus ir iespējams arī izdrukāt. Lai drukātu datus, rīko joslā jānospiež poga (Ctrl+P), un tad poga .Kods

Apdr.ņēmējs

Aģents

Asistents

Piesaistītājs

Maks.

Apm.datums

Uzņēm.kom.pv.

Brok.kom.pv.

Asist.kom.pv.

Piesaist.kom.pv.

Uzņ.peļņa p.v.

Apdr.veids

Serija

Numurs

Apdr.sabiedrība

Izrakst.klientam

Stājas spēkā

Beigu datums

Valūta

Apdroš.summa

Apdroš.prēmija

Uzņ.kom.proc.

Brok.kom.proc.

Asist.kom.prc.

Piesaist.kom.proc.

Maks.val.

Uzņēm.kom.

Iep.summa
Kopējā summa, kura ir iekļauta iepirkumu dokumentos

Iep.skaits
Skaits cik reizes polise ir iekļauta iepirkumu dokumentos

Apm.sum.
Apmaksātā summa

Apm.sum.pv.
Apmaksātā summa pamat valūtā

Maks.sum.
Maksājuma summa

Maks.sum.pv.
Maksājuma summa pamat valūtā

Rēķ.nr.

Atlaide

Atlaide pv.Skatīt arī: Polise


 Ieiet