Līgumi    Jauns    Līgums  

Līgums

 

Līgumi tiek izmantoti, lai uzskaitītu uzņēmuma attiecības un saistības ar pircējiem un piegādātājiem.

 

 

1. Dokuments

Lapaspusē Dokuments ir jāaizpilda Līguma dokumenta pamat dati

 

 

   

Līgums (līguma veids):

   

 

Brokeru uzņēmumiem ir vēl viena papildus izvēlne pie Līguma - ar ko tiks slēgts sadarbības līgums:

   

 

Numurs - Programmas piešķirtais numurs pēc kārtas.

Datums - Līguma pievienošanas sistēmai datums.

Iekšējais num. - Iekšējais numurs, kas brīvi ir tikts sagatavots uzņēmuma iekšienē.

Ārējais num. - Numurs, kas ir redzams līguma slēdzējam.

Piedāvājums - Iespēja Līgumu sasaistīt ar esošu izveidotu sistēmā Piedāvājumu, kur lauciņā atspoguļojas Piedāvājuma numurs

 

   

 

Nosaukums - Līguma nosaukums. Informācija par ko tiek slēgts līgums.

Partneris - jānorāda partneris ar kuru tiek slēgts līgums.

Termiņš - iespēja norādīt uz kādu termiņu vai bez termiņu noslēgts līgums, un no kura datuma stājās spēkā.

Līguma valoda - ja ir vairāku valodu līgumi, tad ir iespēja norādīt konkrētam līgumam valodu.

Atkarībā no līguma veida, iespēja norādīt līguma summu uz visu līgumu, Summa dienā vai Summa mēnesī.

Ja konkrētajā līgumā ir atrunāta soda naudas aprēķināšana, tad jānorāda Soda % dienā.

 

Līguma kopēšana

Līgumu žurnālā, atzīmējot konkrēto līgumu, jānospiež peles labais taustiņš un jāizvēlas Kopēt. Tiek nokopēts līgums.Saglabāt

Stadijas maiņa

Atcelt

Dokuments

Līguma stadija

Līgums

Numurs

Datums

Iekšējais num.

Ārējais num.

Piedāvājums

Iepirkums

Nosaukums

Partneris

Termiņš

no

Dimensijas

Līguma valoda

Soda % dienā

Saite uz līg.

Klients

Rekvizīti

Atb.pers.

Līguma pazīme 1

Pārdošanas kanāls

Klienta apraksts

Piezīmes

Uzņēmums

Uzņēmums

Rekvizīti

Līgumu sastādija

Atbildīgā persona

Komisijas %

Menedžeris

Asistents

Piesaistītājs

Grupas

Apmaksas plāns

Grafiks

Nosacījumi

Pirmdokumenti

Grāmatojumi

Bilance

Iekļaut līguma pielikumus

Ek.kods

Datums uz

5 ieraksti, 100 LVL prēmija

PielikumiSkatīt arī: Līgumu žurnāls


 Ieiet