Alga    Konfigurācija    Kolonnu virsraksti  

Kolonnu virsraksti

Sarakstā Kolonnu virsraksti tiek nodefinētas algu atskaišu un vidējās izpeļņas konfigurācijas.

 

Šīs konfigurācijas var izmantot veidojot algu atskaites: Dimensiju apgrozījums, Rezultāti horizontāli un Rezultāti vertikāli,  (algu atskaišu filtra laukā Kolonnas norādot attiecīgo izveidoto konfigurāciju), kā arī tiek izmantotas aprēķinot vidējās izpeļņas: Atvaļinājuma vid.dienas nauda, Slimības vid.dienas nauda, Kompensācijas vid.dienas nauda.

Konfigurācija algu atskaitēm

Konfigurācijas, kuras tiks izmantotas algu atskaitēs (piemēram, Rezultāti horizontāli), kolonnu virsraksta aprakstā norāda, ka šī konfigurācija tiks izmantota [Atskaitēs], piešķir nosaukumu un pievieno nepieciešamās rindas, izmantojot pogu Pievienot. Kolonnas konfigurācijā, izmantojot lupas pogu, nepieciešams norādīt algu rezultējošo kodu, balstoties uz kuru algu aprēķinos aprēķinātā informācija tiks uzrādīta algu atskaitēs, norādītajā rindā (kolonnā):

 

Konfigurācija Paziņojumam par algas nodokli

Pēc līdzīga principa iespējams sagatavot arī konfigurāciju Paziņojumam par algas nodokli. Lai sagatavotu nepieciešamo konfigurāciju, nepieciešams izvēlēties veidu [Paziņojumā], norādīt konfigurācijai atbilstošo ienākuma veidu no saraksta (kas tiks uzrādīts Paziņojuma Virsrakstā), kā arī pievienot rindas, atbilstoši Paziņojuma konfigurācijai, norādot katrā rindā tos algu rezultējošo kodus, kas nepieciešami Paziņojuma sagatavošanai:

 

 

 

 

 

 Nosaukums

PiezīmesSkatīt arī: Rezultējošo kodu konfigurācija, Paziņojumu žurnāls, Kolonnu virsraksti, Rezultāti horizontāli


 Ieiet