Alga    Konfigurācija    Sistēmas kodi  

Sistēmas kodi

 

Sistēmas algoritmā iebūvētie kodi, kas izmantoti Algu Rezultējošo kodu konfigurācijā.Kods

Simb.

Apr.modulis

Nosaukums

 Ieiet