Kopējie saraksti  

Kopējie saraksti



Meklēt

Meklēt dok.num.

Kods

Numurs(i)

Nosaukums

Dokumentu veidi

Statuss

PVN Nr.

Rēķinu veidi

Uzvārds

Vārds

Reģ.num.

Pircējs

Datums

UN

Rēķina datums

Personas kods

Sektors

Apmaksas term.

Maks.termiņš

Pakalpojums

Branch

Apmaksas dat

Ekspeditors

Ievades datums

Rēķins nosūtīts

Izdevumu veids

Nosūtītie pa e-pastu

Partneri

Statuss

Piegādes dat.

Eksped.veids

Projekts

PVN likme

Kampaņa

Holdinga uzņēmums

Budž-proj3

Lietotājs

Klienta kategorija

Klienta menedžeris

Pārbaudīts PVN Nr.

Krava

līdz

Tips

Rēķins saņemts

Valūta

Rādīt tikai neapmaksātos rēķinus

Dzimums

Rādīt tikai dubultos reģistrācijas numurus

Rādīt tikai dubultos personas kodus

Iekļaut anulētos rēķinus

Rādīt tikai ES valstu rēķinus

Rādīt tikai nenosūtītos rēķinus

Rezidenti/Nerezid.

Uzstādīt

Summa no

Atcelt

līdz

Partnera vecums no

līdz

Sasaistīti prāmju rēķini

Rādīt tikai strādājošos ar slodzēm

Sasaistīti atskaišu rēķini

Rādīt tikai apstiprinātos dokumentus

Rādīt tikai iegrāmatotos dokumentus





 Ieiet