CRM (Partneri)    Saraksti    Partneri  

Partneri

 

Sarakstā tiek saglabāti visi Ozols datu bāzē pievienotie uzņēmuma  Partneri (gan fiziskas, gan juridiskas personas).

 

Lai datus atlasītu Partnerus sarakstā, jāizmanto datu atlases filtrs. Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. Filtrs tiek izmantots arī atskaišu sagatavošanā un atsevišķu dokumentu satura aizpildīšanā.

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves. Lai izveidotu atskaiti pēc vēlamajiem kritērijiem, Rīku joslā jānospiež poga(Ctrl+F), tiek atvērts filtra logs:

 

 

Sagatavotos atskaites datus ir iespējams arī izdrukāt. Lai drukātu datus, rīko joslā jānospiež poga (Ctrl+P), un tad poga .Meklēt

Kods

Nosaukums

Uzvārds

PVN Nr.

Vārds

Reģ.num.

Partneru grupas

UN

Personas kods

Sektors

Strukt.Tver

Ievades datums

Partneri

Statuss

Kampaņa

Holdinga uzņēmums

Klienta kategorija

Klienta menedžeris

Tips

Rādīt tikai dubultos reģistrācijas numurus

Dzimums

Rādīt tikai dubultos personas kodus

Rezidenti/Nerezid.

Uzstādīt

Atcelt

Partnera vecums no

līdz

Rādīt tikai strādājošos ar slodzēm

Kods

Reg.num./p.k.

PVN Numurs

Nosaukums

Piezīmes

Pirc.konts

Atb.pers.

Banka

Bankas konts

Iela

Pilsēta

Indekss

E-pasts

Tālrunis

Mob.tālr.

Uzņēmums

Vecums

Uzņ.veids

Valsts

Sektors

Statuss

Statusa info

Holdinga uzņ.

Apr.līg.sodus

Kred.limits

Apm.veids

Menedžeris

Tips

Pieg.konts

BP grupa

Ārējais kods

Līguma Nr.

Pievienoja

Izpildītājs

Pārd.stat.

CMR apdr.


Funkcija Karstais taustiņš
 Iezīmēto partneru apvienošana


Skatīt arī: Partneris, Visi partneri


 Ieiet