Kopējie saraksti    Nodokļu saraksts  

Nodokļu saraksts


Nodokļu sarakstā tiek definētas visas pievienotās vērtības nodokļu likmes.

 

Nodokļu sarakstā definētās likmes tiek izmantotas definējot nomenklatūras grupas un aizpildot Norēķinu dokumentu satura ierakstus.

Lai nodokļu sarakstā pievienotu jaunu pievienotās vērtības nodokli, rīku joslā jānospiež poga , tiek atvērt logs:

 


 

Kods: apzīmējums, kurš viegli atpazīstams dokumentu sarakstos.

Nosaukums: Nodokļa pilns nosaukums.

Vērtība: Nodokļa procentuālā vērtība.

Konts: Kontu plānā izveidotais pievienotās vērtības nodokļa grāmatvediskais konts.Kods

Nosaukums

Nodoklis

Spēkā no

Spēkā līdz

Piezīmes

Ieņēm.konts

VeidsSkatīt arī: Nodoklis


 Ieiet