Kopējie saraksti    Kontu plāns  

Kontu plāns


Sarakstā tiek saglabāti grāmatvediskie konti, kas tiek izmantoti dokumentu grāmatošanai, grāmatojumu šablonos un Virsgrāmatas atskaišu sagatavošanai. Kontu plānu var izveidot neierobežoti plašu un hierarhisku. Hierarhiskais kontu plāns nodrošina datu grupēšanu uz augstākajiem kontu līmeņiem.

Jauna konta pievienošana

Lai kontu plānā pievienotu jaunu kontu , jāizmanto komanda no rīku joslas (Alt+P) un tiks atvērts jauns logs:

 

 

Augstākais konts: kontam, kuru jāpievieno kā subkontu (zemāka līmeņa kontu), jānorāda augstāk esošais konts. Ja augstāka līmeņa konts nav, tad kā augstāko kontu norāda [Nav]:

 

 

Konts: jānorāda konts;

Nosaukums: jānorāda konta nosaukums;

Statuss: jānorāda vai kontam ir atļauta, aizliegta datu ievade, vai arī ieraksts ir slēgts:

 

 

Aizliegt datu ievadi -kontu nevarēs izmantot grāmatojumos, bet varēs izmantot veidojot atskaites. Šo konta statusu vēlams izmantot augstākajiem kontu līmeņiem hierarhiskajā kontu plānā.
Atļaut datu ievadi - šo statusu izmantot pievienojot jaunu kontu, kuru varēs izmantot grāmatojot dokumentus.

 

Abu augstāk minēto statusu maiņa esošajiem kontiem, neietekmē vēsturiski grāmatotos dokumentus un atskaites.


Ieraksts ir slēgts - kontu nevarēs izmantot grāmatojumos un veidojot atskaites.

 

Konta atlikums: konta atlikuma un grāmatojuma puses (debetā, kredītā vai abos):

 

 

Dimensiju lietošana grāmatojumos:

 

 

Lietot obligāti: dimensija tiks lietota grāmatojumā. Grāmatojumu nebūs iespējams saglabāt, ja netiks norādīta attiecīgā dimensija;

Lietot pēc izvēles: grāmatojot iespējams izvēlēties, lietot vai nelietot;

Nelietot: grāmatojumos netiks lietotā attiecīgā dimensija.

 

 - tiek lietots, lai attiecīgajam kontam tiktu rēķinātas valūtu kursu svārstības:

 

 - tiek lietots, ja nepieciešams valūtu kursu svārstību sadalījums pa dimensijām

Lai konts tiktu pievienots un saglabāts kontu plānā, jānospiež poga .

Lai veiktu izmaiņas pievienotajos kontos, ieraksts ir jāatver, rīku joslā nospiežot pogu un jāveic izmaiņas. Lai saglabātu veiktās izmaiņas ir jānospiež poga .Konts

Stat.

Atl.veids

Gr.veids

D1

D2

D3

D4

D5

D6

Nosaukums

VKS

VKS dim

Piezīmes

Konta grupa

Uzņēmums

Konta grupa 2


Funkcija Karstais taustiņš
Kontu atlikumi


Skatīt arī: Konts


 Ieiet