Kopējie saraksti    Valūtas  

Valūtas

Valūtu saraksts daļēji tiek importēts Ozols programmas ieviešanas procesā.

Valūtu saraksts tiek izmantots jauna Avansu dokumenta, jauna Finanšu, jauna Norēķinu, Cenu veidu, Partneru, Pamatlīdzekļu ienākšanas dokumentu un Virsgrāmatas dokumentu izveidē.

Lai apskatītu detalizētu Valūtas aprakstu, Rīku joslā jānospiež poga .

Lai pievienotu jaunu Valūtu sarakstam, Rīku joslā jānospiež poga , tiek atvētrs logs, kur katrā tekstlodziņā jāieraksta informācija par valūtu (piem. skatīt attēlu):

 

 

Valūta: Valūtas apzīmējums;

Nosaukums: Valūtas pilns nosaukums;

Vienības, Daļas: Iespējams norādīt Vienību un un Daļu precīzu locījumu;

Atzīmējot izvēles rūtiņu : dokumentu izveidē šī Valūta nebūs pieejama;

Pamatvalūta - Valsts pamatvalūta.

Pēc tekstlodziņu aizpildīšanas, jānospiež poga.Kods

P

NosaukumsSkatīt arī: Valūtu kursi, Valūta


 Ieiet