Kopējie saraksti    Periodi  

Periodi

Sarakstā tiek saglabāti nodefinētie periodi budžeta izpildes uzskaites veikšanai un dokumentu slēgšanai.

Plāna perioda pievienošana

Plāna periodu izmato budžeta izpildes uzskaitei. Lai pievienotu jaunu plāna periodu, rīku joslā jānospiež poga  un tiek atvērts jauns logs:
Plāna periodu pievieno, norādot perioda veidu – PP (Plāna periods), norādot perioda garumu (diena, nedēļa, mēnesis, gads), un perioda sākuma un beigu datumu.

Dokumentu perioda pievienošana

Dokumentu periodu izmanto nodefinētā perioda dokumentu slēgšanai. Lai pievienotu jaunu dokumentu periodu, rīku joslā jānospiež poga  un tiek atvērts jauns logs:, kur jānorāda perioda veids - Dokumentu periods (tiek slēgts), perioda garums - diena, nedēļa, mēnesis, gads, un izvēlētā perioda sākuma un beigu datumu:S.dat.

B.dat.

Kods

Nosaukums

Veids

Paskaidrojums


Funkcija Karstais taustiņš
Preču perioda slēgšana


Skatīt arī: Periods


 Ieiet