Norēķini    Saraksti    Pārdošanas dokumentu veidi  

Pārdošanas dokumentu veidi


Sarakstā tiek saglabāti pārdošanas dokumentu veidi, kas tiek izmantoti pārdošanas dokumentu aizpildīšanai.Atsevišķi dokumentu veidi tiek izmantoti, lai programmā veiktu noteiktas uzskaites funkcijas. Dokumentu veidus var izmantot, lai dokumentu žurnālos ar datu atlases filtru palīdzību parādītu tikai viena veida dokumentus, noteiktu atsevišķu dokumenta numerāciju

Jauna pārdošanas dokumenta veida pievienošana

Lai pievienotu jaunu pārdošanas dokumenta veidu, jāizmanto komanda   no rīku joslas (Alt+P) un tiks atvērts jauns logs:

 Veids: ja tiek pievienots jauns pārdošanas dok.veids - jāizvēlas pārdošanas dokuments;

Dok.veids: nepieciešams norādīts atbilstošo dokumenta veidu - Rēķins, Pavadzīmes vai Piedāvājums.

         Rēķins - izmantojams pakalpojumu ievadei, izmantojot rēķinu netiek noformēta preču/krājumu kustība Noliktavā;

         Stingrās uzskaites pavadzīme - nodrošina stingrās uzskaites dokumenta numura un sērijas lauka izmantošanu veidlapu izlietojuma uzskaitei, kā arī noformē preču/krājumu kustību noliktavā.

         Piedāvājums - izmantojams piedāvājumu dokumentu noformēšanai.

VID.darījuma veids: nepieciešams norādīt ierakstu no saraksta, atbilstoši darījuma veidam, kuri tiks noformēti ar šo pārdošanas dokumenta veidu, 

VID.dok.veids: nepieciešams norādīt atbilstošo VID noteikto dokumenta veidu;

Kods: pārdošanas dokumenta veida kodējums - pazīme, kas būs piesaistīta konkrētajam pārdošanas dokumenta veidam;

Nosaukums: jaunizveidotā pārdošanas dokumenta veida nosaukums;

Virsraksts: jaunizveidotā pārdošanas dokumenta veida Virsraksts, kas tiks uzrādīts arī pārdošanas dok.izdrukā;

Opcijas: iespējams atzīmēt jaunizveidotā pārdošanas dokumenta papildus funkcijas:

         Apmaksājams dokuments - attiecīgais pārd.dokumenta veids tiks iekļauts neapmaksāto pārd.dokumentu atskaitē;

         Negrāmatojams dokuments - attiecīgo pārd.dokumenta veidu nebūs iespējams grāmatot;

         Atļaut saglabāt nepilnīgi aizpildītu rēķinu - dokumentu, ar attiecīgo veidu būs iespējams saglabāt pilnvērtīgi neaizpildītu;

              Atļaut krājumu pievienošanu - izmantojot šo veidu, būs iespējams sagatavot Pārdošanas dokumentu, kura saturā būs iespējams pievienot arī krājumus;
              Avansa rēķins - iespēja sagatavot pārdošanas dokumentu kā avansa rēķinu.
              Kredītrēķins - attiecīgo pārdošanas dokumenta veidu būs iespējams saistīt ar bankas izdevuma dokumentu; 

Jaunizveidotais ieraksts tiks saglabāts, izmantojot komandu   no rīku joslas vai (Ctrl+S).

Pārdošanas dokumenta veida labošana

Lai veiktu labojumus pārdošanas dokumenta veidā, ierakstu nepieciešams atvērt, izmantojot komandu   no rīku joslas (Alt+A). Atvērtajā logā iespējams mainīt jebkuru no laukos esošo informāciju. Pēc labojumu veikšanas, veiktās izmaiņas iespējams saglabāt ar komandu   no rīku joslas.

Pārdošanas dokumenta veida dzēšana

Lai dzēstu pārdošanas dokumenta veidu, jāizmanto komanda   no rīku joslas. Ieraksts ir jādzēš neatvērtā veidā.RT

Nosaukums

Virsraksts

Veids

PNR

RPI

NSAR

DEF

VID kodsSkatīt arī: Pārdošanas dokumenti, Izejošais rēķins, Dokumenta veids, Neapmaksātie pārdošanas dokumenti


 Ieiet