Kopējie saraksti    Ārējo maksājumu kodi  

Ārējo maksājumu kodi

Klasifikators ir Latvijas bankas apstiprināts ārējo maksājumu saraksts. Katram ārējā maksājuma mērķim tiek piešķirts trīsciparu maksājuma kods, atbilstoši maksājumu bilances starptautiskajiem standartiem.Ārējo maksājumu klasifikators tiek lietots, lai veiktu pārskaitījumus saņēmējam, kurš nav rezidents, par summu kas lielāka kā 1000.00 LVL. Kopā ar ārējā maksājuma kodu būs jāievada arī saņēmēja valsts kods.Kods

Nosaukums

 Ieiet