Kopējie saraksti    Valūtu kursi  

Valūtu kursi

Valūtu kursi automātiski, katru dienu pēc Latvijas Bankas Valūtu kursa tiek atjaunoti programmā, ja programmas lietotāja datu bāze (dators) ir pieslēgta Interneta tīklam.

Valūtu kursi tiek izmantoti Finanšu dokumentu Norēķinu dokumentu izveidošanā. Papildus Valūtu kursu informāciju izmanto Datu apmaiņai ar banku un Valūtu kursu svārstību aprēķināšanai Virsgrāmatā.

Valūtu kursu sarakstu ir iespējams atlasīt attiecīgam periodam, nospiežot Rīku joslā pogu , tiek atvērts logs:

 

 

Atvērtajā logā jānorāda periods, un, atzīmējot izvēles rūtiņu, jānospiež poga .

Valūtu kursi tiek parādīti tikai tām valūtām, kuras ir pievienotas Valūtu sarakstā.

Lai apskatītu Valūtu kursus,Rīku joslā jānospiež poga(Alt+A),tiek atvērts logs, kurā arī manuāli ir iespējams atjaunot Valūtu kursus, nospiežot attēlā iezīmēto pogu.

 Banka

Datums

HUF

LVL

RUB

SEK

USD

AUD

BYN

CAD

CHF

CZK

DKK

ECU

EEK

JPY

MDL

NOK

PLN

SDR

SKK

USD 3D

USD MVSkatīt arī: Valūtas kurss


 Ieiet