Avansi    Dokumenti    Avansu norēķini  

Avansu norēķini

Norēķinus ar Avansu personām grāmatvedības sistēmā Ozols var uzskaitīt izmantojot bankas, kases un avansa norēķinu dokumentus. Bankas un kases ieejošo un izejošo dokumentu veidi nodrošina izmaksāto un atpakaļ atgriezto avansu summu uzskaiti, bet Avansa norēķina dokumentā tiek uzskaitīts avansu naudas izlietojums un automatizēti sarēķināts naudas atlikums avansu norēķinu personai.

Lai uzskaitītu avansu personai izsniegtās un atpakaļ atgrieztās summas, jāizmanto sekojoši bankas un kases dokumentu veidi:

Kases avansa maksājums

Bankā izmaksāts avanss

Kasē atgriezts avanss

Bankā atgriezts avanss

 

Tikai pareiza dokumentu veidu lietošana nodrošinās saņemto summu uzskaiti un atlikuma summas automatizētu aprēķinu Avansa norēķinu dokumentā.

 

Lai atlasītu dokumentus Avansu norēķinu, jāizmanto datu atlases filtrs. Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. Filtrs tiek izmantots arī atskaišu sagatavošanā un atsevišķu dokumentu satura aizpildīšanā.

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.Nor. persona

Datums

Valūta

Nerādīt dokumentus:

Avansu norēķinus

Bankas avansus

Kases avansus

Avansu pieprasījumus

Bankas atgrieztos avansus

Kases atgrieztos avansus

Dokumenti

Rādīt anulētos dokumentus

Uzstādīt

Atcelt

Meklēt

Numurs

Tips

Datums

Nor.persona

Avanss

Atgriezts

Norēķins

Val

Info
Informācija par dokumenta statusu. Par dokumenta statusu liecina rakstzīme kolonnā Info. Dokumenta satuss var būt: Apstiprināts "R", Anulēts "X", Apstiprināts un iegrāmatots "R567", kur skaitlis ir grāmatojuma numurs. Ja dokuments ir iegrāmatots un grāmatojums ir apstiprināts, tad Info kolonnā parādīsies informācija:"R567R". Ja Info kolonna ir tukša, dokuments nav apstiprināts, un, lai to iekļautu atskaitēs, datu atlases filtros nepieciešams aktivizēt komandu Iekļaut neapstiprinātos dokumentus.

Nosaukums


Funkcija Karstais taustiņš
 Avansu norēķins


Skatīt arī: Bankas izdevumi, Kases izdevumi, Bankas ieņēmumi, Kases ieņēmumi, Avansa norēķins


 Ieiet