Virsgrāmata    Jauns    Grāmatojums  

Grāmatojums

 

Grāmatojums ir pirmdokumenta kontējums. Grāmatojums tiek izveidots dokumenta veidā, un visi izveidotie grāmatojumi ir pieejami Grāmatojumu žurnālā. Grāmatojums ar pirmdokumentu ir cieši saistīts, no pirmdokumenta ar CTRL+G komandas palīdzību var izsaukt dokumenta grāmatojumu. No grāmatojuma ekrāna formas var atvērt grāmatojuma pirmdokumentu. Aktīvās grāmatojumu atskaites sniedz detalizāciju līdz pat grāmatojuma atvēršanai no atskaites formas. Grāmatojot dokumentu, jāizvēlas Grāmatojumu šablons, lai automatizēti izveidotu kontējumu.

Grāmatojuma satura kolonnas var konfigurēt, nosakot kādu informāciju jāparāda grāmatojuma saturā.

Jauna manuālā grāmatojuma pievienošana

Izvēloties dokumenta veidu Grāmatojums, tiks atvērts jauns logs:

 

Manuālā grāmatojuma virsraksta aizpildīšana

 

Lai aizpildītu Grāmatojuma Virsrakstu, nepieciešams:

 

1. Norādīt Grāmatojuma datumu (pēc noklusējuma, laukā Gr.datums tiek ielikts tekošās dienas datums):

 

 

2. Ierakstīt grāmatojuma kopējo summu un norādīt grāmatojuma valūtu (ja izvēlētā valūta atšķiras no datu bāzē norādītās pamatvalūtas, laukā summa p.v. ievadītā summa tiks uzrādīta pamatvalūtā, aprēķināta pēc LB kursa)

 

 

3. Iespēja aizpildīt Grāmatojuma Paskaidrojumu, izvēloties paskaidrojuma tekstu no nodefinētajiem Grāmatojumu paskaidrojuiem vai ierakstot Paskaidrojuma tekstu manuāli:

 
Manuālā grāmatojuma Satura aizpildīšana

Lai aizpildītu Grāmatojuma Saturu, dokumenta satura daļā nepieciešams nospiest  un tiks atvērts operācijas satura logs, kurā nepieciešams aizpildīt satura ierakstus (uzņēmumā izmantotās dimensijas) un norādīt satura ieraksta summu:

 

 

Ja grāmatojuma satura ieraksta rindiņu Debeta un Kredīta pusē nepieciešams norādīt atšķirīgas dimensijas (Piemēram, DB puses EK atšķirīgs no CR puses EK), satura logā iespējams atzīmēt izvēles rūtiņu: , tādejādi labojot vienas puses ierakstus, labojums automātiski nepārnesīsies uz otru satura ieraksta pusi.

Pēc satura ierakstu aizpildīšanas, ierakstu iespējams  vai .

 

Manuālā grāmatojuma Satura ierakstu labošana

Lai veiktu labojumus, satura ierakstu nepieciešams atvērt, izmantojot rīku joslas pogu  (ALT+A), un atvērtajā ierakstā iespējams veikt nepieciešamos labojumus:

 

 

Manuālā grāmatojuma saglabāšana un apstiprināšana

 

Pēc nepieciešamo satura ierkastu pievienošanas, grāmatojuma dokumentā tiek parādīts operācijas kontējums.

 

Ja grāmatojums ir aizpildīts, ir divas iespējas, kā saglabāt grāmatojumu:

1) nospiežot pogu   - grāmatojums tiks saglabāts Grāmatojumu žurnālā, bet tas nebūs Apstiprināts, un līdz ar to būs iespēja veikt korekcijas, ja tas būs nepieciešams;

2) rīku joslā nospiežot pogu (Ctrl+R) - izpildot šo darbību, grāmatojums vienlaicīgi tiks saglabāts un apstiprināts, kas nozīmē, ka grāmatojuma sagatavošana ir pabeigta. Apstiprinātais grāmatojums būs pieejams Grāmatojumu žurnālā.Paskaidr.

Piezīmes

Saglabāt

Atcelt

Gr.nr.

Gr.datums

Pievērst uzmanību

Rādīt anulētos ierakstus

Šablons

Dok.nr.

Datums

Summa

Summa p.v.

Skats

Pirmdok.

Nos.

#

Summa

Val.

Summa pv.

DB.konts

CR.konts

DB.partn.

CR.partn.

Pask.

DB.Ek.kods

CR.Ek.kods

DB.Strukt.\Tver

CR.Strukt.\Tver

DB.Projekts

CR.Projekts

DB.Budž-proj3

CR.Budž-proj3

DB.Krava

CR.KravaSkatīt arī: Grāmatojumu žurnāls


 Ieiet