Virsgrāmata    Rīki    Valūtu kursu svārstību aprēķins  

Valūtu kursu svārstību aprēķins

Priekšnosacījumi valūtu kursa svārstību sekmīgam aprēķinam

1. Grāmatvediskajiem kontiem, kuriem nepieciešams rēķināt valūtu kursa svārstību, konta aprakstā, kas pieejams atverot kontu no Kontu plāna,  jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai VKS:

 

 

Ja uzņēmuma grāmatvedības uzskaitē tiek izmantotas datu uzskaites dimensijas un valūtas kursa svārstību rezultātā radušos peļņu vai zaudējumus nepieciešams sadalīt pa dimensijām, konta aprakstā jāatzīmē arī izvēles rūtiņa:

 

2. Konfigurācijas kopīgajos Grāmatojumu iestādījumos jābūt atzīmētiem kontiem:

 

 

3. Kopējajos sarakstos, sarakstā Valūtu kursi, jābūt importētiem valūtu kursiem par periodu, par kuru nepieciešams veikt valūtu kursu svārstību aprēķinu:

 

Valūtu kursu svārstību aprēķina veikšana

1. Lai veiktu Valūtu kursu svārstību aprēķinu, nepieciešams norādīt periodu, par kuru šis aprēķins tiks veikts:

 

 

2. Ja nepieciešams Valūtu kursu svārstības rēķināt visiem atlikumiem perioda beidzamajā dienā, jāatzīmē izvēles rūtiņa:

 

 

3. Pēc izvēlētā perioda norādīšanas, iespējams veikt valūtu kursu svārstību aprēķinu, nospiežot komandpogu :

 

 

Notiks Valūtu kursu svārstību aprēķina process, kā rezultātā tiks izveidoti grāmatojumi, kurus iespējams apskatīt, Valūtu kursu svārstību aprēķina logā nospiežot komandpogu "JĀ":

 

 

Tiks atvērts grāmatojumu žurnāla logs, kurā būs pieejami valūtu kursu svārstību aprēķina rezultātā izveidotie grāmatojumi, kurus iespējams atvērt, izmantojot rīku joslā pieejamo komandpogu :

 

 

Valūtu kursu svārstību aprēķina rezultātā izveidotie grāmatojumi pieejami Grāmatojumu žurnālā, kur tos iespējams atlasīt, grāmatojuma žurnāla filtrā, norādot attiecīgo grāmatojuma veidu:

 

 

 

 

 

 

Skatīt arī: Grāmatojumu žurnāls, Valūtas kurss


 Ieiet