Finanses    Jauns  

Jauns

 

Izmantojot Finanšu dokumentus, iespējams noformēt šādus dokumentu veidus:

 

Bankā atgriezts avanss

Bankā izmaksāts avanss

Bankas ieejošais maksājums

Bankas budžeta maksājums

Bankas komisija

Bankas maksājuma uzdevums

Bankas maksājums ar maksājumu karti

Kasē atgriezts avanss

Kases avansa maksājums

Kases ieņēmumu orderis

Kases izdevumu orderis

Maksājuma dzēšanas akts

Naudas iemaksa bankā

Naudas izņemšana no bankas konta

Naudas pārsūtīšana starp bankas kontiem

  Ieiet