Avansi    Atskaites    Pārtēriņi  

PārtēriņiNumurs

Datums

Dok.num.

Avanss(ar PVN)

Avanss

Jāietur

Bilance

Persona

Piegādātājs

Mēnesis

 Ieiet