Virsgrāmata    Atskaites    Summu pārbaude  

Summu pārbaudeGrāmat.veids

Datums

Uzņēmums

Ek.kods

Strukt.Tver

Projekts

Budž-proj3

Krava

Partneris

Pārbaudīt pa

Konts

Ek.kods

Strukt.Tver

Projekts

Budž-proj3

Krava

Partn

Summa

Sagatavot

Atcelt

Gr.nr.
Grāmatojuma numurs. Grāmatojuma numurs tiek piešķirts automatizēti. Dzēsto un anulēto grāmatojumu ieraksti tiek uzskatīti par izlietotiem.

Datums
Grāmatojuma datums.

Dok.nr.
Pirmdokumenta numurs. Tiek parādīts sistēmā piešķirtais pirmdokumenta kārtas numurs.

Dok.dat.
Dokumenta datums.

Dok.summa
Dokumenta summa.

Valūta
Grāmatojuma valūta.

Summa p.v.
Pirmdokumenta summa pamatvalūtā.

Operators
Sistēmas lietotājs, kas izveidojis dokumentu.

Info
Informācija par dokumentu. Kolonnā tiek parādīts grāmatojuma tips. Rakstzīme "R" parāda, ka grāmatojums ir apstiprināts, "X" - ka anulēts.

Paskaidrojums
Grāmatojuma paskaidrojums.Skatīt arī: Grāmatojums


 Ieiet